Profesor nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana nauk prawnych; radca prawny.
Wybitna ekspertka i autorka wielu publikacji m.in. w zakresie prawa medycznego, prawa pacjenta i statusu zawodów medycznych, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Od 2015 do grudnia 2018 r. była doradcą Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej Mazowieckiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych. Od września 2018 r. jest doradcą Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Jest zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa.
Członek Rady ekspert oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Ius Medicinae.
Działa też jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.


Back To Top