Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 17 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi).

Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkuset artykułów, komentarzy i opracowań z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych i prawa medycznego. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej, przedsiębiorców i kadry medycznej z takich dyscyplin prawniczych jak prawo ubezpieczeń zdrowotnych, prawo medyczne, prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego.

Od siedmiu lat związany ze służbą zdrowia.

Pasjonat kolarstwa, literatury, brytyjskich seriali i języków obcych.Back To Top