Termin „sztuczna inteligencja” (AI) odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Również wśród prawników toczy się szereg dyskusji i wydaje się, że AI zadomowiła się w ich życiu zawodowym na dobre.

Obok regulacji prawnych istotnym elementem rozwoju tej technologii jest jej wykorzystanie w codziennej pracy. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z narzędzi AI wiąże się z potrzebą zachowania pewnych zasad i wzmożonej uważności z uwagi na występujące ryzyka. Niemniej jednak sztuczna inteligencja ma wiele zalet, które można, a może nawet trzeba, wykorzystać.

Podczas szkolenia przeanalizujemy obecną sytuację regulacyjną w obszarze AI, wskażemy walory oraz ograniczenia AI w pracy prawnika, a także zidentyfikujemy ryzyka prawne wynikające z zastosowania narzędzi opartej o tę technologię.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, pt.: "Wykorzystanie AI w pracy prawnika ze szczególnym uwzględnieniem analizy orzecznictwa"

Webinar odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godz. 14:00

Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • Co obecnie dzieje się z aktem o sztucznej inteligencji?
  • Jak można przyspieszyć analizę orzecznictwa wykorzystując AI?
  • Jakie ryzyka niesie ze sobą wykorzystanie AI i jak się ich wystrzec?
Wykorzystanie AI w pracy prawnika ze szczególnym uwzględnieniem analizy orzecznictwa

Program szkolenia

  1. Krótkie podsumowanie status quo regulacji dotyczących AI
  2. Przyszłość prawnika w dobie AI
  3. Zasadnicze walory i ograniczenia AI w pracy prawnika
  4. Ryzyka prawne wynikające z zastosowania narzędzi AI: zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi AI, oznaczanie tekstów, odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek korzystania z narzędzi.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

  • profesjonalnych pełnomocników
  • prawników zainteresowanych rozwojem i wykorzystaniem AI

Prelegent

Damian Flisak

Ekspert w zakresie regulacji prawa najnowszych technologii, własności intelektualnej oraz profesjonalnego doradztwa regulacyjnego, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, opiniodawca krajowych i unijnych projektów legislacyjnych

Wykorzystanie AI w pracy prawnika ze szczególnym uwzględnieniem analizy orzecznictwa

Polecane rozwiązania

Nowy LEX Kompas Orzeczniczy to przełom w analizie orzeczeń w systemie LEX
Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie LEX. Dzięki niemu szybko odnajdziesz interesujące Cię orzeczenia i znacznie usprawnisz pracę z orzecznictwem.

LEX Kancelaria Prawna
LEX Kancelaria Prawna

LEX Kancelaria Prawna to oferta online przygotowana specjalnie dla adwokatów i radców prawnych z małych, średnich i dużych kancelarii.

Back To Top