Funkcja wybór eksperta

- wskazanie istotnych orzeczeń wybranych przez eksperta. Jest to pierwszy autorski wybór orzeczeń i piśmiennictwa do Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego sporządzony przez byłego sędziego Sądu Najwyższego prof. Jacka Gudowskiego. Wybory orzecznictwa są aktualizowane oraz powiązane z zasobami systemu LEX. Stanowią zapowiedź wyboru orzeczeń przez ekspertów dla kolejnych aktów prawnych.

Korzyść dla Ciebie:

Nie musisz już sam dokonywać wyboru orzeczeń. Wystarczy, że wybierzesz orzeczenia, które rekomenduje Ci ekspert. Poglądy znajdujące się w tezach wskazanych przez eksperta mogą odgrywać praktyczną pomoc w procesie stosowania prawa.

Wybór eksperta
Odtwórz film

Funkcja wybór eksperta

Dodatkowe wskazówki:

>> Przy pracy z orzeczeniami i skorzystaniu z funkcji Wybór eksperta możesz korzystać z nowego sposobu nawigacji po dokumentach powiązanych. Dostępne kategorie dokumentów prezentowane są jako lista, a szczegóły widać po kliknięciu w nazwę kategorii.

>> Możesz sortować orzeczenia według ważności uznanej przez eksperta.

LEX Kompas Orzeczniczy
Twój kierunek pracy z orzeczeniami
Back To Top