Rok 2023 obfituje w zmiany w prawie pracy.


W 2023 r. dwukrotnie zmienia się wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Od 21 lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości pracowników, a 7 kwietnia weszły w życie nowe zasady pracy zdalnej.

Natomiast 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie kolejna, duża nowelizacja Kodeksu pracy. Swoim zakresem objęła m.in.: zasady zawierania umów o pracę, obowiązek informacyjny pracodawcy o warunkach zatrudnienia, wypowiadanie umów na czas określony, ochronę stosunku pracy związaną z rodzicielstwem, a także wprowadziła zmiany w urlopach rodzicielskich i nowe zwolnienia od pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem pt. „Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.”. Celem e-booka jest przedstawienie zakresu zmian przepisów w prawie pracy w 2023 r.

Materiał kierowany jest do pracodawców, pracowników działów kadrowo-płacowych oraz działów hr.

Poniżej znajduje się opis zawartości oraz fragment poradnika. Jeśli chcesz pobrać bezpłatnie cały e-book, wypełnij formularz i zaznacz zgodę na otrzymywanie informacji e-mailem o e-bookach, webinarach oraz promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska.

Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do poradnika:

Zawartość e-booka

Z e-booka dowiesz się m.in.:
 • jakie są nowe zasady pracy zdalnej,
 • jakie są nowe zasady kontrolowania pracowników na okoliczność trzeźwości oraz obecności innych środków działających podobnie do alkoholu,
 • jakie są nowe zasady zawierania umów o pracę,
 • jak zmienił się obowiązek informacyjny pracodawcy dotyczący warunków zatrudnienia pracowników,
 • jakie są nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony,
 • czego dotyczy wniosek o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i jakie obowiązki z tym związane spoczywają na pracodawcy,
 • jak zmieniły się zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • z jakich nowych urlopów i zwolnień od pracy mogą skorzystać pracownicy,
 • ile wynosi wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2023 r.,
 • ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.,
 • jakie są nowe zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na PIT.
Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.

Fragmenty e-booka

12.3. Praca zdalna

Przepisy ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu pracy definiują pracę zdalną jako pracę, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna) (art. 6718 k.p.).

Oznacza to, że praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy albo częściowo np. jako praca zdalna realizowana tylko w niektóre dni tygodnia. Miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze jest miejsce wskazane przez pracownika, a następnie uzgodnione z pracodawcą tj. zaakceptowane przez niego. Przepisy nie zezwalają na całkowitą swobodę wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika tj. bez uzgodnienia tego miejsca z pracodawcą.

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo
2) w trakcie zatrudnienia
– na polecenie pracodawcy,
– na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej - art. 6719 § 1-2 k.p.

Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.

O Autorze

barbara tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Polecane rozwiązania

kadry-1536
LEX Kadry

LEX Kadry to program, dzięki któremu zyskasz aktualną i praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wzory przydatnych dokumentów, wsparcie ekspertów oraz dostęp do certyfikowanych szkoleń online.

Back To Top