Czy wiesz, że w 2024 roku nastąpi skokowy wzrost płacy minimalnej? Pracodawcy będą zobowiązani dwukrotnie podwyższyć - pensje osób z minimalnym wynagrodzeniem - do ustawowego poziomu. To również będzie skutkować podwyżkami innych świadczeń pracowniczych, które są z nią powiązane.

Aby Cię wesprzeć w tych zmianach przygotowaliśmy bezpłatny e-book pt. ,,Płaca minimalna, kwoty wolne od potrąceń i wysokość innych świadczeń w 2024 roku".

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwukrotnie. Jego wysokość zmieni się od 1 stycznia 2024 r. i po raz drugi od 1 lipca 2024 r.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną też te świadczenia pracownicze, których wysokość jest ustalana na podstawie wynagrodzenia minimalnego.

Zmianie ulegną również kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Ich wysokość będzie zależała od płacy minimalnej, ale również od kwoty zmniejszającej podatek, jaką zadeklaruje podatnik.

Chcesz zyskać wiedzę, co to oznacza w praktyce?

Przygotowaliśmy bezpłatny e-book pt. "Płaca minimalna, kwoty wolne od potrąceń i wysokość innych świadczeń w 2024 r.”, dzięki któremu zyskasz też wiedzę, jak zmiany płacy minimalnej wpłyną na wysokość wskaźników i stawek wykorzystywanych przy naliczaniu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń.

Nasz ekspert omawia w ebooku następujące zagadnienia:

 • jaka jest wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2024 r.,
 • jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej,
 • jaka jest wysokość innych świadczeń pracowniczych, zależnych od płacy minimalnej,
 • ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej,
 • ile będą wynosiły kwoty wolne od potrąceń,
 • szczegółowy zakres tematyczny znajdziesz w: Zawartość ebooka.
Zamów bezpłatnego ebooka pt. „Płaca minimalna, kwoty wolne od potrąceń i wysokość innych świadczeń w 2024 r.” naszego eksperta Barbary Tomaszewskiej.

Zawartość e-booka

Ebook pt. "Płaca minimalna, kwoty wolne od potrąceń i wysokość innych świadczeń w 2024 r.” przedstawia zagadnienia, takie jak:

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.
 • Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.
 • Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia, w tym:
 • wynagrodzenie za przestój i dodatek w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy,
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing, 
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • kwoty wolne od potrąceń i zasady ich obliczania,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku - art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy i jego wpływ na inne wskaźniki i stawki.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:
 • roczna maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 • maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • minimalna podstawa wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.
 • Składki na FP, FS, FGŚP – 2024 r.
Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie w praktyce!

Fragment ebooka "Płaca minimalna, kwoty wolne od potrąceń i wysokość innych świadczeń w 2024 r."

(...) Zasady stosowane przy obliczaniu kwoty wolnej od potrąceń:

1. Obliczając kwotę wolną od potrąceń należy za podstawę przyjąć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w terminie dokonywania potrącenia:
– od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r. – 4242 zł,
– od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. - 4300 zł.

2. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 § 2 k.p.).

3. Obliczając kwotę wolną od potrąceń należy brać pod uwagę parametry składkowo-podatkowe stosowane do danego pracownika (Ministerstwo Finansów pismo z 2.05.2022 r.):
– wysokość stosowanych kosztów uzyskania przychodów (250 zł, 300 zł; 50%), a także ewentualną rezygnację z ich stosowania;
– kwotę zmniejszającą podatek (2024 r. – 1/12; 1/24; 1/36) o ile w przypadku pracownika jest stosowana;
– korzystanie ze zwolnień od podatku - art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– fakt czy pracownik złożył wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w danym roku podatkowym (art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– uczestnictwo w PPK i opłacanie składek z tego tytułu;
– stawkę podatku.

4. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2023 r. w styczniu 2024, a także wynagrodzenia za czerwiec 2024 r. w lipcu 2024 r. należy stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia (stanowisko GIP z 26.01.2011 r., GPP-364-4560- 3-1/11/PE/RP). (...)


Chcesz dowiedzieć się więcej, jakie zmiany przyniesie wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku? Wypełnij formularz i pobierz ebooka!

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie w praktyce!

O Ekspercie

barbara tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Polecane rozwiązania

LEX Kadry
LEX Kadry
Program, dzięki któremu zyskasz aktualną i praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Back To Top