Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0
Bezpłatny ebook

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Pobierz ebooka

Poznaj zasady uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania o zatwierdzenie układu 2.0 dzięki naszemu ebookowi!

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadzono do prawa restrukturyzacyjnego ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, poprzez połączenie dotychczasowego postępowania o zatwierdzenie układu i uproszczonej restrukturyzacji.

Nadal pojawiają się pytania i wątpliwości!
Dlatego polecamy Ci naszego bezpłatnego ebooka pt. „Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”

Nasza publikacja stanowi skondensowaną formę objaśnienia zasad obowiązujących w ww. postępowaniu, a także zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tejże procedury.

Dlaczego warto pobrać ebooka?

 • Przybliżymy Ci nowe postępowanie o zatwierdzenie układu od podstaw.
 • Zapoznasz się z problematyką, jaka powstała na skutek jego wprowadzenia do systemu prawnego.
 • Dowiesz się nt. ochrony majątku, jak i braku ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania dłużnika.
Dla kogo nasz poradnik? Dla doradców restrukturyzacyjnych, prawników inhouse oraz przedsiębiorstw.

 

Nie pozostawaj w tyle! Zdobądź kompleksową wiedzę na temat nowego postępowania o zatwierdzenie układu 2.0 już teraz, dzięki naszemu ebookowi: "Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”
Zawartość ebooka

"Uproszczona restrukturyzacja firm - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0" przedstawia zagadnienia, takie jak:

 • Zakres zmian.
 • Start postępowania o zatwierdzenie układu 2.0
 • Głosowanie nad układem.
 • Ochrona majątku.
 • Brak ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania dłużnika.
 • Pytania i odpowiedzi. Przykładowe pytania, na jakie znajdziesz odpowiedzi:
 • Jak w KRZ nadzorca może wnosić pisma do uczestników postępowania? Czy odpowiedni jest tutaj moduł wydawania zarządzeń?
 • Czy wniosek o restrukturyzację lub upadłość podmiotu może złożyć pełnomocnik inny niż zawodowy?
 • Czy zastrzeżenia do układu wnosimy pisemnie do nadzorcy czy również za pośrednictwem KRZ, przepis stanowi, że „pisemnie”?

Sprawdź, nowe zasady uproszczonej restrukturyzacji firm i postępowania o zatwierdzenie układu 2.0

Fragment ebooka "Uproszczona restrukturyzacja firm - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0"

Celem postępowania o zatwierdzenie układu jest wypracowanie propozycji restrukturyzacji należności wierzycieli oraz przeprowadzenie głosowania nad układem. Nadzorca układu wraz z dłużnikiem jeszcze przed rozpoczęciem procedury głosowania nad układem powinni przygotować propozycje układowe, spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela, a także kartę do głosowania nad układem. Co prawda z przepisów nie wynika wprost konieczność przygotowania planu restrukturyzacyjnego już na tym etapie postępowania, jednak w mojej ocenie to na prognozach zawartych w planie należy przygotować propozycje układowe oraz zweryfikować, czy będą możliwe do wykonania. Ułatwi to potem kontakt z wierzycielami, którzy będą zwracać się do nadzorcy układu o informacje dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania przez niego układu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz i pobierz ebooka!

Dowiedz się więcej nt. nowych zasad uproszczonej restrukturyzacji firm i postępowania o zatwierdzenie układu 2.0

O Ekspertach

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0
r. pr. Marta Romańska
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wieloletni pracownik wydziału ds. restrukturyzacji i upadłości w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo.
Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0
dr Bartosz Sierakowski
Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.
Polecane rozwiązania
Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0
LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Chcesz skutecznie sprawdzić swoich kontrahentów? Zyskać więcej informacji o ich rzeczywistej sytuacji gospodarczej? Np. czy dotyczy ich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne?

Odkryj LEX Informator Prawno-Gospodarczy! To nowoczesny system biznesowej weryfikacji podmiotów i osób, który łączy informacje gospodarcze z różnych źródeł i ułatwia podejmowanie decyzji.

Back To Top