Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

No Related Media found.
Back To Top