Rok 2023 przyniósł przełomowe zmiany w kodeksie pracy, wprowadzając innowacyjne rozwiązania dotyczące kontroli gotowości pracowników do pracy. Dzięki temu pracodawcy otrzymali bezpośrednie narzędzia umożliwiające zakładową weryfikację trzeźwości. Nadal pojawiają się liczne pytania i wątpliwości. Pomożemy Ci!

Czy wiesz, jak dokonywać pomiarów w sposób zgodny z przepisami? Jakie są uzasadnione okoliczności, które mogą poprzedzać taką kontrolę? Jak opracować procedury kontroli gotowości do pracy, w tym dla zdalnych pracowników? Na te i wiele innych pytań odpowiada nasze kompleksowe i bezpłatne "Kompendium wiedzy o kontroli trzeźwości".

Wyjaśniamy w nim nie tylko zasady dokonywania kontroli trzeźwości, ale także omawiamy nową możliwość przeprowadzania badań na obecność substancji działających podobnie do alkoholu. To zupełne novum w naszym systemie prawnym, dlatego nasz poradnik jest nieocenionym źródłem wiedzy dla każdego pracodawcy. Nie pozwól, aby zmiany w przepisach wprowadzały zamieszanie w Twojej firmie! Pobierz bezpłatne "Kompendium wiedzy o kontroli trzeźwości", z którego dowiesz się między innymi:

 • jak należy przeprowadzić badanie trzeźwości?
 • jak powinien wyglądać ramowy wzór w procedury kontroli trzeźwości?
 • jak należy dokumentować wyniki kontroli?
 • kto powinien zostać poddany badaniu?
 • jakie środki prawne może zastosować inspektor pracy w przypadku wykryciu nieprawidłowości podczas kontroli?

Dla kogo nasz poradnik? Dla wszystkich pracodawców, osób zarządzających, pracowników, pracowników służb BHP i działów kadrowych.

Zamów bezpłatnie "Kompendium wiedzy o kontroli trzeźwości" i odkryj wszystkie istotne informacje i najlepsze praktyki w tym zakresie!

Zawartość poradnika

"Kompendium wiedzy o kontroli trzeźwości: przedstawia zagadnienia, takie jak:

 • Stan nietrzeźwości a wypadek przy pracy, w tym m.in.:
 • kiedy występuje stan nietrzeźwości i podejrzenie tego stanu
 • ogólne zasady przeprowadzenia badań stanu trzeźwości i poszkodowanego pracownika oraz ich koszty,
 • opieka zdrowotna - względem pracowników,
 • wpływ stanu trzeźwości na kwalifikację prawną wypadku i zapisy w protokole powypadkowym,
 • pozbawienie nietrzeźwego pracownika prawa świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy z ubezpieczenia wypadkowego,
 • Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem, w tym:
 • stan po użyciu alkoholu, a stan nietrzeźwości,
 • badania stanu trzeźwości przez pracodawcę lub osobę przez niego wyznaczoną,
 • konsekwencje za spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy,
 • spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy po godzinach pracy.
 • Zasady doboru grup pracowniczych do kontroli trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie.
 • Kontrola trzeźwości pracowników tymczasowych i młodocianych.
 • Procedura zakładowej kontroli na obecność alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
 • Kontrola PIP zakładowej weryfikacji trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu.
Odkryj kluczowe informacje i najlepsze praktyki dotyczące kontroli trzeźwości w zakładzie pracy!
Fragment "Kompendium wiedzy o kontroli trzeźwości"

"(...) Użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania zawartości alkoholu w organizmie nie wyklucza zarzucenia pracownikowi stawienia się do pracy po użyciu alkoholu, jeżeli przemawiają za tym inne okoliczności, a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji wyniku badania (wyrok Sądu Najwyższego z 22.09.2004 r. I PK 576/03, OSNP 2005, nr 7, poz. 91)."

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Wypełnij formularz i pobierz poradnik!

Dowiedz się więcej nt. praktycznych aspektów kontroli trzeźwości w pracy!
O Ekspercie
Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp, w tym komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy.


Maciej Ambroziewicz
Specjalista z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy.
Polecane rozwiązania
LEX BHP
LEX BHP

Unikatowy serwis, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę prawną z zakresu BHP.


Nasi eksperci dbają o wysoką jakość merytoryczną publikowanych treści. Korzystasz wyłącznie z aktualnych informacji, aktów prawnych i orzecznictwa – baza informacji w LEX BHP jest codziennie weryfikowana i aktualizowana w zakresie zachodzących zmian w prawie.


Nie umknie Ci żadna ważna informacja!

Back To Top