Pakiet  jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres tematyczny:

 • elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach samorządowych,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego,
 • wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu samorządowym,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych,
 • zapytania ofertowe.
Pakiet Zamówienia Publiczne:
 • Pomaga przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • Ułatwia zweryfikowanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,
 • Minimalizuje ryzyko unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Podpowiada, jak przygotować ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 • Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert i przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu zamówienia kod CPV,
 • Wspiera podczas przygotowania się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem,
 • Pozwala zminimalizować ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W pakiecie Zamówienia Publiczne znajdują się również:

*Dostępność usługi zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Małgorzata Stręciwilk
Pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu "50 najbardziej wpływowych prawników" Dziennika Gazety Prawnej w 2016
Włodzimierz Dzierżanowski
Prezes Grupy Doradczej "Sienna" sp. z o.o., w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne
Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top