Prezes Grupy Doradczej "Sienna" sp. z o.o., w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, integrację z Unią Europejską w zakresie zamówień publicznych oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych, współautor programów wsparcia dostępu przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych.

Back To Top