Pakiet przeznaczony dla wszystkich pracowników urzędu, zwłaszcza dla władz samorządowych, sekretarzy i kierowników poszczególnych wydziałów.

Zakres tematyczny:

 • ustrój i organizacja jednostek samorządu terytorialnego, czyli statut jednostki, organizacja urzędu i jednostek pomocniczych,
 • postępowania administracyjne we wszystkich sprawach należących do kompetencji samorządów,
 • akty prawa miejscowego od stanowienia do stosowania,
 • oświadczenia majątkowe władz samorządowych, radnych i urzędników,
 • realizacja prawa dostępu do informacji publicznej.

Pakiet Urząd i Obywatele:

 • Pomaga w zarządzaniu urzędem oraz rozwiewa wątpliwości w sprawach związanych z organizacją i działaniem urzędu oraz jednostek podległych,
 • Wspomaga urzędników w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi,
 • Umożliwia wydawanie aktów prawa miejscowego w terminie i zgodnie z prawem,
 • Pomaga przy złożeniu oświadczeń majątkowych,
 • Pomaga w prawidłowym wykonywaniu zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego,
 • Prezentuje możliwe rozstrzygnięcia kwestii, co do których jest spór w orzecznictwie, dzięki liniom orzeczniczym o tematyce samorządowej,
 • Pomaga w dostosowaniu się do zmian w prawie dzięki bogatym opracowaniom w postaci komentarzy praktycznych,
 • Umożliwia wykorzystanie doświadczenia ekspertów praktyków dzięki możliwości zadawania pytań z zakresu prawa samorządowego i gwarancji uzyskania odpowiedzi w 7 dni.
W pakiecie Urząd i Obywatele znajdują się również: 
*Dostępność usługi zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Andrzej Wróbel
prof. dr hab.

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Mateusz Karciarz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top