Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Kierownik Zespołu Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz miesięcznika Państwo i Prawo. Autor ok. 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.


Back To Top