Pakiet Budownictwo jest przeznaczony dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy architektoniczno-budowlane i nadzoru budowlanego, gospodarki przestrzennej oraz mieszkaniowe.

Zakres tematyczny:

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi
 • prawo geodezyjne i kartograficzne
 • zarządzanie drogami publicznymi

Pakiet Budownictwo:

 • Pomaga w ustaleniu zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z MPZP,
 • Wspiera w ocenie zgodności projektu budowlanego z przepisami i Polskimi Normami,
 • Ułatwia prawidłowe przeprowadzenie postępowań administracyjno-budowlanych,
 • Pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie postępowań administracyjnych:
 • związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, legalizacją budowy, ale także wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy podziałach i scalaniu nieruchomości, wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu gruntu,
 • przy sprawach wynikających z ustawy Prawo budowlane (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę), z ustawy o ochronie zabytków czy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uchwalanie MPZP),
 • związanych z planowaniem i kontrolą nad uwzględnianiem inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP uchwalanych przez gminy,
 • Linie orzecznicze pozwalają na podjęcie takiej decyzji, aby była zgodna z aktualnymi trendami w orzecznictwie,
 • Procedury pomagają bezbłędnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.
W pakiecie Budownictwo znajdują się również:
*Dostępność usługi zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Martyna Sługocka

Doktor nauk prawnych; prawnik w kancelarii GWW. Wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska.

 

Michał Bursztynowicz

Kierownik Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top