Odkryj zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące rozpraw zdalnych. Odpowiedzi na pytania dotyczące nowych przepisów KPC czekają w naszym e-booku! Pobierz go już teraz!


14 marca weszła w życie zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego wynikająca ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860) (dalej: nowelizacja lipcowa). W procesie cywilnym na stałe zagościły rozprawy zdalne, choć mówi się, że w praktyce będą one miały przede wszystkim wymiar hybrydowy. Problematyczną kwestią stanowi postępowanie dowodowe, które ma odbywać się w nowej formie. Wątpliwości wzbudza zwłaszcza zdalne przesłuchanie świadka. Niektórzy wskazują, że forma może być nadmiernie wykorzystywana, a w efekcie zeznania mogą być mniej wiarygodne od składanych w formie tradycyjnej. Niejasne są również kwestie przesłuchania biegłego.

Zapoznaj się z materiałem Marcina Dziurdy, który szczegółowo omawia zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego od 14 marca, skupiając się na rozprawach zdalnych. W jego opracowaniu znajdziesz kluczowe zagadnienia związane z dowodami na rozprawie zdalnej, takie jak możliwość przeprowadzenia dowodu na posiedzeniu zdalnym bez wniosku stron, terminy sprzeciwu wobec przesłuchania świadka poza salą sądową czy przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego w formie zdalnej.

Zapraszamy do pobrania e-booka „Dowody na rozprawie zdalnej w postępowaniu cywilnym” już dziś. Mamy nadzieję, że e-book będzie cennym źródłem wiedzy, który pomoże zrozumieć nowe przepisy i ich zastosowanie.

Zawartość e-booka

Publikacja omawia ważne dla praktyki regulacje dotyczące postępowania dowodowego wprowadzone przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860).

Dzięki publikacji poznasz odpowiedzi na kluczowe pytania takie jak:

  • Czy sąd może przeprowadzić dowód na posiedzeniu zdalnym nawet, jeżeli żadna ze stron o to nie wniosła?
  • W jakim terminie można sprzeciwić się przesłuchaniu świadka poza salą sądową?
  • Czy sąd może zarządzić przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego w formie zdalnej?
Dowody na rozprawie zdalnej w postępowaniu cywilnym
Fragmenty e-booka

(…) Z perspektywy stron największe znaczenie ma dodany art. 2351 k.p.c., w myśl którego we wniosku dowodowym można także wskazać, czy strona domaga się przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego (praktyczne znaczenie ma to w przypadku dowodów osobowych, zwłaszcza z zeznań świadków). Wniosek ten nie jest jednak dla sądu wiążący – zresztą jest składany, zanim jeszcze przewodniczący podejmie decyzję, czy rozprawa zostanie przeprowadzono w formie zdalnej.

(...) przesłuchanie świadka na piśmie daje jeszcze mniejsze możliwości oceny jego wiarygodności niż przesłuchanie zdalne. Brak jest nawet pewności, czy podpisane przez siebie zeznania świadek sporządził samodzielnie. Przygotowując zeznania pisemne można przy tym uzgadniać zeznania z innym świadkami, czemu przeciwdziałają reguły tradycyjnego, stacjonarnego przesłuchania (w szczególności świadek przed przesłuchaniem nie może być obecny podczas zeznań innych świadków)

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Wypełnij formularz i pobierz e-book!

Dowody na rozprawie zdalnej w postępowaniu cywilnym
O Autorze
Marcin Dziurda
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.
Polecane rozwiązania
LEX Kancelaria Prawna
LEX Kancelaria Prawna
System dla całej kancelarii zapewniający dostęp do pełnej bazy prawa polskiego i europejskiego, największej na rynku bazy orzecznictwa oraz komentarzy i monografii ze wszystkich dziedzin prawa.
Nowy LEX Kompas Orzeczniczy to przełom w analizie orzeczeń w systemie LEX
Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0
Pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie LEX. Dzięki niemu szybko odnajdziesz interesujące Cię orzeczenia i znacznie usprawnisz pracę z orzecznictwem.
Back To Top