Nowelizacja KPC a koszty sądowe. Dowiedz się więcej i sięgnij po nasz e-book!

Przedstawiamy naszą najnowszą publikację: e-book „Koszty sądowe po nowemu - kolejne zmiany wynikające z nowelizacji KPC”. To kompleksowy materiał dotyczący zmian w ustawie o kosztach sądowych, które weszły w życie 28 września 2023 roku.

Publikacja, autorstwa Marcina Dziurdy, doktora habilitowanego nauk prawnych i doświadczonego radcy prawnego, analizuje te zmiany oraz inne istotne kwestie związane z kosztami sądowymi. Obejmuje zagadnienia takie jak skarga pauliańska, opłaty od wniosków o uzasadnienie, opłaty od zawezwań do próby ugodowej i wiele innych.

Zapraszamy do pobrania e-booka i zgłębienia wiedzy na temat najnowszej zmiany w kosztach sądowych.


Zapraszamy do pobrania e-booka "Koszty sądowe po nowemu - kolejne zmiany wynikające z nowelizacji KPC”. Mamy nadzieję, że e-book będzie cennym źródłem wiedzy, który pomoże zrozumieć nowe przepisy i ich zastosowanie. Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie cywilnym i poszerz swoją wiedzę w tym zakresie.
Zawartość e-booka
Dnia 28 września 2023 roku w życie weszły znaczące zmiany w ustawie o kosztach sądowych, wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 roku, powszechnie znanej jako ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja ta wprowadza m.in. zmiany w wysokości opłat od zawezwań do próby ugodowej oraz wniosków o uzasadnienie postanowień. Zrozumienie tych zmian jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla profesjonalnych pełnomocników oraz osób zainteresowanych tematyką prawa procesowego.

W e-booku przedstawiamy wyczerpującą analizę tych zmian oraz omówienie innych istotnych kwestii związanych z kosztami sądowymi. Zawarliśmy w nim m.in. zagadnienia takie jak skarga pauliańska, opłata od wniosku o uzasadnienie, opłaty od zawezwań do próby ugodowej, opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy oraz podwyższenie wynagrodzenia kuratorów procesowych o VAT.

Nowelizacja KPC a koszty sądowe
Fragmenty e-booka

4.Opłaty od zawezwania do próby ugodowej

W ramach nowelizacji z 4.07.2019 r. radykalnie podwyższono opłaty od zawezwania do próby ugodowej – do jednej piątej opłaty od pozwu, czyli w największych sprawach do 40.000 zł (por. art. 19 ust. 3 pkt 3 u.k.s.c.). Wynikało to z tego, że przewidziane w art. 184–186 k.p.c. zawezwanie do próby ugodowej było nadużywane do przerywania biegu przedawnienia (por. postanowienie SN z 16.10.2020 r., IV CSK 107/20, LEX nr 3077377).

Korzyść z zawezwania do próby ugodowej była wówczas bardzo duża, zgodnie bowiem z art. 124 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. – po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Zawezwanie do próby ugodowej pozwalało zatem przedłużyć termin przedawnienia o 100% (np. z trzech do sześciu lat). Odrębną kwestię stanowiły kontrowersje, czy można wielokrotnie wnosić zawezwanie do próby ugodowej i w ten sposób przedłużać termin przedawnienia.

Jednakże ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zasadniczo zmieniła stan prawny. Z dniem 30.06.2022 r. dodała art. 121 pkt 6 k.c., z którego wynika, że zawezwanie do próby ugodowej jedynie zawiesza bieg przedawnienia (na czas trwania postępowania pojednawczego).

W związku z tym w ramach nowelizacji z 7.07.2023 r. radykalnie obniżono opłaty od zawezwania do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe. Zgodnie z dodanym art. 23a u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 120 zł pobiera się od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, zaś w kwocie 300 zł – gdy wartość przedmiotu sporu 20.000 zł przekracza.

Nowelizacja KPC a koszty sądowe
Marcin Dziurda
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.
Polecane rozwiązania
people meeting in the office.png

LEX Kancelaria Prawna

 

System dla całej kancelarii zapewniający dostęp do pełnej bazy prawa polskiego i europejskiego, największej na rynku bazy orzecznictwa oraz komentarzy i monografii ze wszystkich dziedzin prawa.

Back To Top