Pan pracujący z LEX Compliance RODO, przegląda dane wydrukowane z rejestru RODO

Sprawne prowadzenie rejestrów i dokumentowanie realizacji obowiązków RODO

LEX Compliance RODO zawiera zestaw rejestrów opracowanych przez ekspertów ochrony danych osobowych, co pozwala na dokumentowanie zachowania należytej staranności w zabezpieczaniu danych osobowych. Co więcej, wspiera spełnianie zasady rozliczalności.


Wykaz rejestrów RODO, jakie znajdziesz w LEX Compliance RODO:

  1. Rejestr czynności oraz Kategorii czynności przetwarzania.
  2. Rejestr dokumentów powierzenia.
  3. Rejestr naruszeń.
  4. Rejestr udostępnień i zapytań.
  5. Rejestr upoważnień.
  6. Rejestru ocen skutków wpływu na prywatność.
  7. Rejestr zgód na przetwarzanie danych oraz Obowiązków informacyjnych.
Sprawne prowadzenie rejestrów i dokumentowanie realizacji obowiązków RODO, standaryzacja tworzenia i zarządzania dokumentacją RODO

Standaryzacja tworzenia i zarządzania dokumentacją RODO

Standaryzacja tworzenia i zarządzania dokumentacją RODO

W jednym miejscu tworzysz i zarządzasz dokumentacją, która ma ujednoliconą strukturę według np. działów, obowiązków, kategorii osób i danych osobowych itp.


Co więcej, możesz przygotować raporty w razie kontroli lub na potrzeby własne. Teraz łatwo wykażesz działania podjęte w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami RODO.

Zobacz, jak jeszcze LEX Compliance RODO wspiera procesy obsługi przetwarzania danych osobowych:

Chcesz dowiedzieć się więcej o LEX Compliance RODO?

Umów się na bezpłatną prezentację programu

Back To Top