W ramach wykładu zostaną omówione aktualne zasady opodatkowania w ramach ryczałtu od dochodów spółek oraz konsekwencje podatkowe związane i z przejściem na ryczałt, i z dystrybucją zysku do wspólników spółki opodatkowanej estońskim CIT. Zaadresowane zostaną praktyczne kwestie związane z wyborem tej formy opodatkowania. Przedstawimy też porównanie efektywnego opodatkowania dla różnych form prawnych spółek będących podatnikiem CIT, korzystających z CIT estońskiego lub też z ogólnych zasad opodatkowania CIT. Wskażemy na zalety i wady tychże form prawnych spółek w kontekście opodatkowania wspólników podatkiem dochodowym oraz obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Program:

  • Zasady opodatkowania estońskim CIT
  • Efektywne obciążenie podatkowe dla wspólników spółek opodatkowanych CIT – różne formy prawne
  • Wypłata zysku ze spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. a obciążenia PIT i ZUS
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Licencjonowany doradca podatkowy od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym z tzw. Big 4. Jest Partnerem w Advicero Nexia.

Powrót do programu
Back To Top