Godzina: 11:55 - 12:40, Ścieżka: Doradcy Podatkowi

Pierwsze półrocze 2021 r. przyniosło kolejne bardzo istotne wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Każdy z nich jest ważny, każdy wart omówienia – bo każdy z nich wskazuje prawidłowe rozumienie przepisów i pojęć w zakresie VAT, wyznacza zakres upoważnienia dla państw członkowskich. Jednym słowem – po raz kolejny wydane wyroki „porządkują” system VAT.  W trakcie wystąpienia zostaną omówione trzy wyroki Trybunału: dotyczący sankcji w VAT (C-935/19), odliczenia VAT z tytułu odwrotnego obciążania (C-895/19) oraz stawki VAT na szeroko rozumiane usługi gastronomiczne (C-703/19).

Małgorzata Militz
Doradca podatkowy, partner w  GWW Tax Ladziński, Cmoch i Partnerzy Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p. Ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT  i w postępowaniach podatkowych. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów profesjonalnej prasie podatkowej.
Powrót do programu
Back To Top