Jak w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odnajduje się kadra kierownicza oświaty? Jakie widzi wyzwania, na czyją pomoc może liczyć i jak ocenia prawo tworzące normy dla funkcjonowania edukacji?

Wyniki LEXOMETR-u mówią wprost: dla 80% badanych największe wyzwania związane są z organizacją systemu edukacji, a dla 63% z organizacją pracy placówki. Z kolei dla 41% wyzwania są związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym, a dla 37% z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju.

Aż 62% naszych respondentów ocenia negatywnie, a 31% przeciętnie jakość wprowadzanych zmian prawnych w ostatnich 3 latach.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami unikalnego badania Wolters Kluwer „LEXOMETR Oświatowy. Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2023/2024”. Celem jest poznanie wyzwań jakie stoją przed dyrektorami szkół, ich opinii na temat jakości prawa, rewolucji SI, wsparcia jakie pozyskują i innych zagadnień.

Obszary, które zostały przebadane:

  • wyzwania dyrektorów w roku szkolnym 2023/2024
  • na czyją pomoc mogą liczyć dyrektorzy
  • jakie kompetencje powinni rozwijać
  • szanse i zagrożenia związane z rozwojem Sztucznej Inteligencji (SI)
  • zarządzanie ryzykiem w szkole
  • ocena jakości prawa.

WAŻNE Oprócz aktualnych danych w raporcie zawarliśmy komentarze i porady ekspertów – warto się z nimi zapoznać!

Raport powstał na bazie 163 kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Ankieta miała charakter anonimowy. Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2023 r.

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać raport z najnowszej edycji badania, wypełnij krótki formularz.

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport >>
Wypełnij formularz, aby otrzymać raport:

Fragment raportu

Z czym związane są najważniejsze wyzwania czekające na Panią/Pana jako dyrektora w roku szkolnym 2023/2024?

75% badanych wskazało więcej niż jeden z zaproponowanych przez nas obszarów.

Dla 80% największe wyzwania związane są z organizacją systemu edukacji, dla 63% z organizacją pracy placówki, dla 41% z procesem dydaktyczno-wychowawczym, a dla 37% z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. 36% wskazało planowane zmiany statusu nauczyciela jako źródło problemów. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco zmalał odsetek dyrektorów, którzy w wojnie w Ukrainie widzą wyzwania dla siebie.

Obecnie jest to 13%, a rok wcześniej 42%. Wśród innych problemów pojawiły się pojedyncze głosy.

Brak kadr – krytyczna sytuacja

Krytyczna sytuacja związana z brakiem kadr dydaktycznych i specjalistycznych to wyzwanie nr 1 (aż 65% wskazań).

W ubiegłym roku kwestia ta zajmowała trzecie miejsce (46% wskazań) po działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (54%) oraz bezpieczeństwie i ochronie przed zagrożeniem (52%).

Jak ocenia Pani/Pan jakość zmian w prawie dotyczących edukacji obecnie i w ostatnich trzech latach?

62% badanych ocenia negatywnie, a 31% przeciętnie jakość wprowadzanych zmian prawnych w ostatnich 3 latach.

Według opinii dyrektorów zmiany prawne są niedopracowane, nie konsultowane ze środowiskiem oświatowym, powodują chaos organizacyjny, zazwyczaj jest za mało czasu na ich wdrożenie, wpływają one niekorzystnie na system oświaty, są trudne do zastosowania, wchodzą w trakcie roku budżetowego i rzutują na już uchwalony budżet, są kosztogenne i skomplikowane.

Zaledwie 6% (6 wypełnień) dyrektorów daje ocenę pozytywną, w tym nikt bardzo dobrej.

LEXOMETR Oświatowy 2023

Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Eksperci

Danuta Elsner

Dr Danuta Elsner
Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły"

 Sylwia Gołaś-Olszak

Sylwia Gołaś-Olszak
Dyrektor Rynku Administracji Publicznej oraz Rynku Ochrony Zdrowia

Lidia-Marciniak-640x960_EDU

Lidia Marciniak
Product Manager Oświata

Alicja Pacewicz

Alicja Pacewicz
SOS dla Edukacji i Fundacja Szkoła z Klasą

Małgorzata Pomianowska

Małgorzata Pomianowska
Redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły"

Mirosław Sielatycki

Mirosław Sielatycki
Zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Jedrzej-Witkowski

Dr Jędrzej Witkowski
Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej

LEXOMETR Oświatowy 2023

Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

O badaniu LEXOMETR Oświatowy

Badanie LEXOMETR Oświatowy 2023 zostało przygotowane przez zespół ekspertów Wolters Kluwer Polska w składzie:

  • Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Działu Badań i Analiz Wolters Kluwer Polska
  • Dr Danuta Elsner - Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły"
  • Małgorzata Pomianowska - Redaktor Naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły"
  • Lidia Marciniak - Product Manager Oświata

Data wykonania: 21 sierpnia – 18 września 2023 r.
Metoda badawcza: ankieta internetowa – Computer Assisted Web Interview (CAWI).
Liczba pełnych kwestionariuszy: 163
Rekrutacja do badania: strony internetowe, social media i kanały własne Wolters Kluwer oraz partnerów i patronów badania.
Cel badania: Identyfikacja wyzwań i problemów, z którymi mierzą się dyrektorzy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024.

Wolters Kluwer Polska jest częścią międzynarodowego koncernu – globalnego lidera w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, administracji publicznej, biznesu, opieki zdrowotnej oraz obszaru compliance. Firma pomaga swoim klientom w podejmowaniu codziennych decyzji poprzez eksperckie narzędzia łączące głęboką wiedzę merytoryczną z zaawansowaną technologią i usługami.

Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40, zatrudniając ok. 20 tys. osób na całym świecie. Klientami Wolters Kluwer jest 93% firm z rankingu największych amerykańskich spółek Fortune 500. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Partnerzy i patroni

Partner merytoryczny
Logo-LEX-Prawo-Oswiatowe_ Dyrektor Szkoły
Patroni medialni
prawo_pl   CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej  ZPP   
 zgwrp  Warto Wiedzieć  Fundacja Szkoła z Klasą  


Polecane rozwiązania dla oświaty

LEXOMETR Oświatowy 2023

Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Back To Top