Polski Ład, inflacja, COVID-19, wojna w Ukrainie – wyzwań dla działalności gospodarczych jest coraz więcej i często oznaczają konieczność podejmowania strategicznych decyzji.

Jak w tej sytuacji odnalazła się branża księgowo-podatkowa? Jakie widzi dla siebie szanse i zagrożenia?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III edycji unikalnego badania Wolters Kluwer „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022. Kondycja branży księgowo-podatkowej”.

Najnowsza edycja raportu zawiera:

  • obraz kondycji branży księgowo-podatkowej,
  • ocenę sytuacji związanej z wprowadzeniem Polskiego Ładu,
  • wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na działalność podmiotów z branży księgowo-podatkowej,
  • wyzwania i szanse dla branży,
  • komentarze cenionych ekspertów.

Raport powstał na bazie 777 kwestionariuszy, wypełnionych przez przedstawicieli sektora księgowo-podatkowego oraz księgowych z firm i instytucji publicznych. Ankieta miała charakter anonimowy.

Jeśli chcesz otrzymać raport z najnowszej edycji badania, wypełnij formularz.

Badanie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży, dzięki czemu zebraliśmy materiał badawczy pozwalający wnioskować nie tylko o sytuacji intersującego nas sektora, ale również o kondycji innych podmiotów gospodarczych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety.

Oprócz danych w raporcie zawarliśmy również komentarze ekspertów – to cenny materiał.

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport:

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Raport LEXOMETR 2022

Dzień Księgowego

Raport publikujemy 9 czerwca, w Dzień Księgowego, dołączając do niego życzenia wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego i osobistego oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Główne wnioski

Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2022 r.

Jakie są główne wnioski LEXOMETR-u? Co się zmieniło w porównaniu z poprzednim badaniem z kwietnia 2021 r.?

Sytuacja biznesowa firm

Jeśli chodzi o wartość przychodów podmiotów ankietowanych, zauważalny jest powrót do stanu sprzed pandemii. W 2021 r. 41% firm odnotowało wzrost, a 17% spadek przychodów. W roku poprzednim wzrost przychodów zadeklarowało jedynie 27%, a spadek aż 30%. Przewidywania dotyczące przychodów za rok 2022 r. są praktycznie kalką obecnego stanu – 41% firm przewiduje wzrost, a 17% spadek przychodów.

Czy firma odnotowała spadek, czy wzrost przychodów w latach 2019-2021 oraz jakie są przewidywania na 2022 r.?

Wyzwania


Jak można było się spodziewać, największym wyzwaniem w 2022 r. jest Polski Ład. Wskazało go 79% badanych, co jest tylko potwierdzeniem problemu, jaki mają służby księgowe i podatkowe z niejasnością i zmiennością tych przepisów. Niewiele mniejszy odsetek osób, bo 77%, wskazuje inflację jako problem, z którym będą musieli się zmierzyć. Jest to nowe wyzwanie, które nie występowało w latach poprzednich.

Ponad połowa badanych uważa wzrost cen energii za jedno z większych utrudnień, a prawie 40% wzrost cen paliw. Problemem dla 37% respondentów jest kondycja biznesowa klientów oraz rosnące wymagania pracowników i problemy z zabezpieczeniem kwalifikowanych kadr.

Polski Ład

Ocena Polskiego Ładu przez przedstawicieli branży księgowo-podatkowej jest druzgocąca. Aż 92% uczestników badania oceniło negatywnie jasność i zrozumiałość przepisów Polskiego Ładu, a 85% obawia się popełnienia błędów w związku z niejasnymi przepisami.

Jakie skutki wywołują te niezrozumiałe nawet dla specjalistów przepisy? Z jakimi negatywnymi konsekwencjami muszą się mierzyć? Czy korzystają z dodatkowego wsparcia doradców podatkowych? Czy są zmuszeni do zmiany ilości zatrudnionych osób lub liczby obsługiwanych podmiotów?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z kondycją i przyszłością branży – znajdziesz w raporcie!

Polecamy również komentarze naszych ekspertów, które stanowią cenny materiał pomagający zrozumieć wyniki badań i wnioski z nich płynące.

LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022
Kondycja branży księgowo-podatkowej

Eksperci

Leszek Lewandowicz

Leszek Lewandowicz
Doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Beata Boruszowska

Beata Boruszkowska - KIBR
Prezes Zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych

Piotr Witek

Piotr Witek
Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Partner Moore Polska

Grzegorz Keler

dr Grzegorz Keler
Adwokat w kancelarii SPCG

Arkadiusz Łagowski

Arkadiusz Łagowski
Doradca podatkowy, partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi

Magdalena Stankiewicz

Magdalena Stankiewicz
Redaktor Naczelna LEX Księgowość,
Wolters Kluwer Polska

Iwona Kaczorowska

Iwona Kaczorowska
Redaktor Naczelna „Przeglądu Podatkowego",
Wolters Kluwer Polska

Krzysztof Koślicki

dr Krzysztof Koślicki
Redaktor prowadzący sekcję Podatki
w serwisie Prawo.pl,
Wolters Kluwer Polska

Elżbieta Piotrowska-Albin

Elżbieta Piotrowska-Albin
Dyrektor Działu Badań i Analiz,
Wolters Kluwer Polska

LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022
Kondycja branży księgowo-podatkowej

O badaniu LEXOMETR 2022 

Badanie LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022 zostało przeprowadzone przez firmę Wolters Kluwer.
Partnerami merytorycznymi były: redakcje Przeglądu Podatkowego, LEX Księgowość, LEX Finanse i LEX Biuro Rachunkowe.

Data badania: 7 marca -21 kwietnia 2022 r.
Metoda badawcza: ankieta internetowa – Computer Assisted Web Interview (CAWI).
Liczba pełnych kwestionariuszy: 777
Rekrutacja do badania: uczestnicy konferencji „Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych – II edycja”, strony internetowe, social media i kanały własne firmy Wolters Kluwer oraz Partnerów badania.
Cel badania: Ocena stanu kondycji branży księgowo-podatkowej.

Wolters Kluwer jest częścią międzynarodowego koncernu - globalnego lidera w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, administracji publicznej, biznesu, opieki zdrowotnej oraz obszaru compliance. Firma pomaga swoim klientom w podejmowaniu codziennych decyzji, poprzez eksperckie narzędzia łączące głęboką wiedzę merytoryczną z zaawansowaną technologią i usługami.

Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40, zatrudniając przy tym ok. 19 000 osób na całym świecie. Klientami Wolters Kluwer jest 93% firm z rankingu największych amerykańskich spółek Fortune 500. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Raport LEXOMETR 2022
LEXOMETR Prawno-Gospodarczy II edycja - 2021 r.

Druga edycja badania LEXOMETR odbyła się w kwietniu 2021 r. Sprawdź, jakie wnioski zostały zawarte w poprzednim raporcie i porównaj je z aktualnymi.

LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022
Kondycja branży księgowo-podatkowej
Back To Top