Jarosław Marciniak – prawnik, właściciel firmy HR Audytor, ekspert w obszarze zarządzania i prawa pracy, od 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener, autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także kilkunastu książek związanych z tymi zagadnieniami, m.in:

Hrtech Summit 2022 Hrtech Summit 2022
 Hrtech Summit 2022
 Optymalizacja zatrudnienia. Właściwe praktyki w czasie zmian Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - przeciwdziałanie w praktyce
Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Marta Machalska – Prezes Zarządu iPro Sp. z o.o., Learning Experience Designer oraz Strateg Cyfrowego Nauczania, metodyk nauczania osób dorosłych, prekursorka polskiego e-learningu z ponad 20-letnim doświadczeniem, pasjonatka technologii VR. W praktyce wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania szkoleniowe oparte o nowe technologie. Magister sztuki w dziedzinie teatru (Akademia Teatralna w Warszawie). Twórca największej w Polsce konferencji dotyczącej e-learningu E-Learning Fusion (www.elearning-fusion.pl). Autorka wielu publikacji nt. e-learningu i cyfrowego nauczania, m.in. wydanej przez Wolters Kluwer:

  Hrtech Summit 2022
 
  Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą

Joanna Liksza – praktyk zarządzania wynagrodzeniami z doświadczeniem w organizacjach krajowych i międzynarodowych. W 2012 r. założyła własną firmę ProPeople zajmującą się budową skutecznych systemów wynagrodzeniowych. W 2019 r. firma przekształciła się w spółkę i wraz ze wspólnikami zbudowała portal do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych MYPPK (www.myppk.pl); aktualnie firma tworzy i rozwija nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy MBO Bonus Plan oraz TEMPURIO. W 2018 r. uruchomiła pierwsze w Polsce studia podyplomowe Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego, wyróżnione w 2019 r. tytułem „Studia z Przyszłością”. Jest założycielem i liderem Klubu Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego (www.cbhr.pl). Redaktor naukowa trzech publikacji wydanych przez Wolters Kluwer:

Hrtech Summit 2022 Hrtech Summit 2022
 Hrtech Summit 2022
Nowa rzeczywistość. Jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników
Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka

Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska – absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz firmy konsultingowej PwC. Jest współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet SWPS oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi zajęcia gościnne w ramach studiów podyplomowych na uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi i Lublinie. Pracuje także jako konsultant i trener w firmach różnych branż i wielkości. W uznaniu zasług w podnoszeniu poziomu kompetencji polskiej kadry kierowniczej Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu nadało jej tytuł członka honorowego. Autorka ponad 100 artykułów poświęconych wspieraniu rozwoju ludzi i organizacji oraz autorka i redaktor naukowa kilkunastu książek m.in.:

Hrtech Summit 2022 Hrtech Summit 2022
 Hrtech Summit 2022
Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków
Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha

Weź udział w konferencji HR Tech Summit 2022
Back To Top