Prawo17 grudnia, 2018

Zajęcia z prawa - Włodzimierz Kaleta

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi – dyrektorzy szkół nie mają wątpliwości, że rzymska paremia w pełni oddaje sens i potrzebę edukacji prawnej. Jak jednak w praktyce wygląda nauka zagadnień z tego obszaru?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/12

Resort zapewnia, że rozumie wagę praktycznego wymiaru szkolnej nauki prawa. – Dlatego zagadnienia związane z tą tematyką wprowadzono także w nowej podstawie programowej – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. I podkreśla, że jest to ważny element przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, kształtujący umiejętność rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia, uczący odpowiedzialności za własne decyzje i czyny oraz zapobiegający wykluczeniu prawnemu.
Problem w tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego naukę kwestii prawnych ogranicza głównie do jednej godziny wiedzy o społeczeństwie oraz – w mniejszym stopniu – podstaw przedsiębiorczości. Jedynie na poziomie rozszerzonym WOS są to trzy godziny zajęć na poziomie każdej klasy.
Prawo sensu stricto nie jest bezpośrednim przedmiotem nauczania w szkołach – przyznaje Waldemar Krawiec, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ale przypomina, że w podstawach programowych niektórych przedmiotów są zagadnienia nawiązujące do tej problematyki. ORE prowadzi też kursy o tematyce prawnej, czego przykładem jest kolejna już edycja prowadzonego od 2011 r. kursu e-learningowego Odkrywamy prawo humanitarne.
Ponadto Ośrodek wraz z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej i Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował wersję pilotażową poradnika dla nauczycieli IV etapu edukacyjnego Edukacja prawna w szkole. Publikacja ta stanowi materiał uzupełniający do podręczników szkolnych – zawiera narzędzia pomocne w planowaniu pracy nauczyciela i stanowi inspirację do lekcji, działań projektowych czy zajęć pozalekcyjnych. Poradnik dostępny jest na stronie www.ore.edu.pl/2015/04/edukacja-prawna/, na której można znaleźć również m.in. przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki prawne dla młodzieży.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top