Prawo02 grudnia, 2022

Wsparcie ucznia cudzoziemskiego - Dorota Janczak

Użycie nowych technologii i ciekawych metod dydaktycznych jest przydatne w każdej klasie. Choć artykuł skupia się na pokazywaniu sposobów, które sprawdzą się w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, z powodzeniem można stosować je także tam, gdzie uczą się tylko dzieci polskie. Użycie opisanych przeze mnie metod i narzędzi sprzyja integracji grupy i akceptacji na różnego rodzaju inność oraz pomaga w nauce i zaprocentuje na przyszłość.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

Wsparcie, które będzie wykorzystywało użycie nowych technologii, może dotyczyć kilku sfer. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym z nich.

Jak w przypadku każdego innego ucznia, przyjmując do szkoły dziecko z doświadczeniem migracyjnym chcemy je lepiej poznać. Technologie informacyjno-komunikacyjne będą tu przydatne do tworzenia wszelkiego rodzajów ankiet, a nawet indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Warto przy opracowywaniu tych dokumentów pracować w chmurze, by wielu nauczycieli jednocześnie mogło je edytować, łatwo przetwarzać, a w przyszłości wykorzystać ponownie jako wzory, oszczędzając dzięki temu czas i energię. Pamiętajmy też, że dodatkowym atutem elektronicznej wersji dokumentów jest możliwość automatycznego przetłumaczenia ich na rodzimy język nowego ucznia.

Nowe technologie wspomogą nas również w tłumaczeniu na żywo podczas spotkania on-line prowadzonego za pośrednictwem internetowych komunikatorów. Przykładowo MS Teams potrafi w tle, nie zaburzając toku rozmowy wideo, przekładać jej treść na odpowiedni język w postaci dodawanych na bieżąco napisów, a Microsoft Translator może być tłumaczem czatu.

Poza tym wiele form użycia nowych technologii jest nauczycielom doskonale znane z dotychczasowej pracy z dziećmi polskimi. To m.in. zbieranie informacji o postępach w nauce, przekazywanie informacji zwrotnej, czy komunikacji między nauczycielami wspierającymi danego ucznia.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top