Prawo24 maja, 2022

Wpływ smartfonów na sen nastolatków - Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski

Tempo zmian cywilizacyjnych oraz przeobrażenia w obszarze kultury doprowadziły do przekształceń w długości i strukturze snu. Prowadzone przez nas badania wskazują nie tylko na widoczne skracanie snu nastolatków, ale również problem przesunięcia jego czasu. Możemy też mówić o nowych i bardzo istotnych czynnikach zaburzających, którymi są przede wszystkim nowe technologie cyfrowe oraz masowe media.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/5

Ponieważ sen oraz zdrowie psychiczne są ze sobą blisko powiązane, a – jak dalej dowiedziemy – modele i czas snu mają wpływ na wyniki edukacyjne uczniów, wydaje się zasadne podejmowanie tej problematyki w działaniach profilaktycznych szkoły. Ich adresatami powinni być w równej mierze uczniowie, jak i rodzice.

Formalna lub wręcz niska wiedza o znaczeniu w rozwoju człowieka snu prowadzi do jego niewłaściwego dawkowania, w wyniku czego pojawiają się – najpierw trudno diagnozowalne – zaburzenia, prowadzące w konsekwencji do wyraźnego obniżenia jakości zdrowia, a w dalszej perspektywie nawet wyraźnego skrócenia życia.

Znaczna część rodziców nie wiąże długości i jakości snu z wynikami edukacyjnymi dzieci, poziomem ich stresu oraz nadpobudliwością. Tymczasem one „uczą się” właśnie w trakcie snu.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top