Prawo05 kwietnia, 2024

Wcześniejsza emerytura - Magdalena Sender

Z początkiem września wejdzie w życie art. 88a Karty Nauczyciela ustanawiający prawo i określający szczególne warunki wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę na tym stanowisku przed 1.01.1999 r., ale nie spełnili warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ust. 2a KN.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/4

Nowa regulacja nie przywraca nauczycielom uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę według zasad art. 88 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – dalej KN, ale ustanawia dla określonej grupy osób odrębne warunki przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Wdrożenie przepisu nastąpi w trzech etapach (w okresie od 1.09.2024 r. do 1.09.2026 r.) i stopniowo obejmować będzie nauczycieli z poszczególnych grup wiekowych.

Wprowadzanie art. 88a KN nie wiąże się z uchyleniem dotychczasowych przepisów dających nauczycielom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne pozostają w mocy, a rozwiązanie art. 88a KN obowiązywało będzie nie zamiast nich, ale równolegle z nimi. W niniejszym opracowaniu omówione zostały warunki wcześniejszego przejścia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88a KN oraz kwestie dotyczące zatrudniania osób, które skorzystają z tej możliwości.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top