Prawo07 lutego, 2019

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzynarodowe i krajowe Książka tego tygodnia

Autor - Marcin Górski podzielił monografię na 13 rozdziałów.

Całość rozpoczyna się od charakterystyki międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących swobody wypowiedzi artystycznej i orzecznictwa ich dotyczącego oraz krajowych standardów konstytucyjnych swobody wypowiedzi artystycznej i praktyki ich stosowania. Następnie poruszono kwestie swobody wypowiedzi artystycznej jako kategorii normatywnej i jako kategorii interesu publicznego. Rozdział piąty poświęcono istocie wypowiedzi artystycznej. A następnie postawiono dwa pytania: Jak ustalić, czy dana wypowiedź jest wypowiedzią artystyczną? Z jakimi dobrami prawnymi najczęściej wchodzi w kolizję wolność wypowiedzi artystycznej? I nie pozostawiono ich bez odpowiedzi. Na kolejnych stronach czytelnik pozna opinię autora na temat zależności pomiędzy wypowiedzią artystyczną a moralnością oraz wolnością sumienia i wyznania. Czy każda wypowiedź artystyczna jest wolna od ingerencji? Kwestia wypowiedzi wzbudzających nienawiść oraz okrucieństwa w sztuce - temu poświęcony jest rozdział dziesiąty. Dwa ostatnie punkty przed wnioskami końcowymi obejmują kontaminację wypowiedzi artystycznej, a także zagadnienie przenikania się prawa międzynarodowego i krajowego prawa konstytucyjnego a problemy braku dialogu sędziowskiego.

Książka zawiera konkretne propozycje interpretacji, z których mogą skorzystać sędziowie zajmujący się sprawami dotyczącymi wypowiedzi artystycznych.

Autor w swoich rozważaniach wykorzystuje również doświadczenia międzynarodowe, m.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka czy Komitetu Praw Człowieka i praktykę sądów krajowych występujących w różnych systemach prawnych, nie tylko państw europejskich. 

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe
Marcin Górski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top