Przegląd Sądowy
Prawo28 lutego, 2023

Rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu XIV edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 rokuNa posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 r. sąd konkursowy, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku” ex aequo książkom:
Marka Kulika, Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym
Andrzeja Olasia, Zarzut potrącenia w procesie cywilnym.

Zgodnie z regulaminem konkursu Autorzy otrzymują nagrodę w wysokości po 5000 złotych.

Sąd konkursowy postanowił przyznać także nagrodę specjalną w wysokości 5000 złotych książce Michała Araszkiewicza, Marcina Biskupskiego, Aleksandry Dębowskiej, Moniki Florczak-Wątor, Filipa Gołby, Andrzeja Grabowskiego, Justyny Holocher, Dominiki Kowalskiej, Jakuba Kreta, Marcina Krzemińskiego, Zuzanny Krzykalskiej, Barbary Krzyżewskiej, Magdaleny Latacz, Rafała Michalczaka, Magdaleny Michalskiej, Macieja Pacha, Oskara Pogorzelskiego, Kai Ptak, Manuela Atienzy, Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa, pod red. Moniki Florczak-Wątor i Andrzeja Grabowskiego.

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki:
1) Michał Araszkiewicz, Marcin Biskupski, Aleksandra Dębowska, Monika Florczak-Wątor, Filip Gołba, Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Dominika Kowalska, Jakub Kret, Marcin Krzemiński, Zuzanna Krzykalska, Barbara Krzyżewska, Magdalena Latacz, Rafał Michalczak, Magdalena Michalska, Maciej Pach, Oskar Pogorzelski, Kaja Ptak, gościnnie: Manuel Atienza, Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa, red. Monika Florczak-Wątor, Andrzej Grabowski, Kraków 2021;
2) Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, Anzhela Krychyna, Joanna May, Joanna Mucha, Magdalena Skibińska, Magdalena Tabernacka, Joanna Zajączkowska-Burtowy, Monika Zielona-Jenek, Realizacja zasady dobra dziecka 
w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, red. Joanna Mucha, Warszawa 2021;
3) Grzegorz Jan Artymiak, Agnieszka Barczak-Oplustil, Alfred Budziak, Luca Castelletti, Daniel Kwiatkowski, Michał Literski, Inga Markiewicz, Sebastian Mayr, Magdalena Pomietło, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Franco Scarpa, Mikołaj Słomka, Tomasz Sroka, Adam Wojtaszczyk, Aleksander Wróbel, Andrzej Zoll, Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe, 
red. Agnieszka Barczak-Oplustil, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Andrzej Zoll, Kraków 2021;
4) Jacek Barczewski, Arkadiusz Bieliński, Joanna May, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Karolina Ziemianin, Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym, red. Maciej Rzewuski, Warszawa 2021;
5) Jakub Biernat, Umowa o zbyciu spadku w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2021;
6) Łukasz Błaszczak, Powództwo oczywiście bezzasadne, Warszawa 2021;
7) Patryk Ciurak, Agnieszka Głowacka, Katarzyna Irytowska, Joanna Kornas, Jakub Kubalski, Szymon Łajszczak, Mikołaj Otmianowski, Michał Ponikowski, Marcin Rojszczak, Barbara Szczepańska, Katarzyna Szczudlik, Grzegorz Wierczyński, Marcin Zręda, Nowe technologie 
w praktyce prawnika, red. Patryk Ciurak, Grzegorz Wierczyński, Sopot 2021;
8) Dominika Czerniak, Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym. Wpływ standardów europejskich na krajowe postępowanie dowodowe, Warszawa 2021;
9) Michał Derek, Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego, Kraków 2021;
10) Marta Flis-Świeczkowska, Pełnomocnik w polskim procesie karnym. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2021;
11) Kacper Górniak, Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze, Warszawa 2021;
12) Jagoda Jaskulska, Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy, Toruń 2021;
13) Adam Jaworski, Aneta Komenda, Krajowy rejestr sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2021;
14) Maciej Kaliński, Szkoda na osobie i jej naprawienie, Warszawa 2021;
15) Marek Kulik, Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, Lublin 2021;
16) Adam Kwieciński, Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku, Wrocław 2021;
17) Mirosław Jan Lisiecki, Metodyka okazania. Studium procesowo-kryminalistyczne, Toruń 2021;
18) Michał Marszelewski, Kontrakty wiatykalne a umowa ubezpieczenia na życie w prawie polskim, Toruń 2021;
19) Mariusz Nawrocki, Konrad Burdziak, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Komornik sądowy 
w prawie karnym, Sopot 2021;
20) Andrzej Olaś, Zarzut potrącenia w procesie cywilnym, Warszawa 2021;
21) Piotr Sitniewski, Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism, Warszawa 2021;
22) Tomasz Sroka, Prewencyjne pozbawienie wolności, Kraków 2021;
23) Blanka Julita Stefańska, Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym, Warszawa 2021;
24) Cezary Śpiewak-Dowbór, Naprawianie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, Sopot 2021;
25) Monika Tenenbaum-Kulig, Darowizna w polskim prawie zobowiązań, Warszawa 2021;
26) Michał Wantoła, Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie, Kraków 2021;
27) Dariusz Zalewski, Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej, Warszawa 2021.

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
1. Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz., członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
3. Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego
4. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
5. dr hab. Marta Romańska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
6. dr hab. Dariusz Świecki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego
7. prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, sędzia Sądu Najwyższego
8. Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz., członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
9. Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego
10. Klaudia Szawłowska, dyrektor działu publikacji periodycznych Wolters Kluwer Polska, sekretarz Redakcji „Przeglądu Sądowego”

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top