Państwo i Prawo
Prawo23 czerwca, 2022

Rozstrzygnięcie LVII Konkursu „Państwa i Prawa”

Do udziału w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 10 prac habilitacyjnych oraz 14 prac doktorskich.Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. Z. Kmieciak; członkinie i członkowie – prof. A. Choduń, prof. E. Łętowska, prof. S. Majkowska-Szulc, prof. W. Piątek, prof. W. Wróbel oraz prof. M. Habdas – przedstawicielka Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 r. postanowił przyznać:

A. za rozprawy habilitacyjne:
pierwszą nagrodę
dr. hab. Maciejowi Wojciechowskiemu
(UG) za rozprawę pt. „Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach”,
drugą nagrodę
dr. hab. Radosławowi Strugale
(UWr) za rozprawę pt. „Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego”,
wyróżnienie
dr hab. Marii Nowak
(UW) za rozprawę pt. „Bastards in Egypt. Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era”.


B. za rozprawy doktorskie:
pierwszą nagrodę
dr Anecie Skorupie-Wulczyńskiej
(INP PAN) za rozprawę pt. „Language rights of the citizen of the European Union”,
drugą nagrodę
dr. Miłoszowi Kłosowiakowi
(UW) za rozprawę pt. „Wymiana informacji w sprawach podatkowych a ochrona praw podatnika”,

dwa wyróżnienia:
dr Adriannie Pabian (KUL) za rozprawę pt. „Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony”,
dr. Łukaszowi Szoszkiewiczowi (UAM) za rozprawę pt. „Paradygmat Big Data a obowiązki państw wynikające z praw w dziedzinie nauki ustanowionych w art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych”.

Ogłoszenie LVII Konkursu „Państwa i Prawa” oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Redakcja i Komitet Redakcyjny „Państwa i Prawa” składają serdeczne podziękowanie Członkiniom i Członkom Sądu Konkursowego, Konsultantce – prof. A. Stawarskiej-Rittel i Konsultantowi – prof. J. Matuszewskiemu, Sekretarzowi Konkursu – Pani H. Wiącek oraz Sekretarzowi Redakcji – dr. M. Ziółkowskiemu za wkład wniesiony w organizację Konkursu.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top