Prawo28 grudnia, 2021

Rozliczenie dotacji na wycieczkę - Agata Piszko

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” realizowane jest w ramach rządowego wsparcia organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i średnie, a jego cel to uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Niniejszy poradnik ma na celu praktyczne wskazanie, w jaki sposób spożytkować otrzymane środki, jakich wydatków nie finansować z dotacji oraz w jaki sposób ją rozliczyć.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/12

Finansowanie przedsięwzięcia Minister Edukacji i Nauki przyporządkował publicznoprawnej formie dotacji celowej przyznawanej na podstawie porozumienia lub umowy organu prowadzącego szkołę z MEiN. Organ wnioskujący o realizację zadania musi jednocześnie zabezpieczyć własny udział w przedsięwzięciu w postaci wkładu finansowego i niefinansowego oraz rozliczyć się z realizacji. Dlatego należy zwrócić uwagę, jakie:
- koszty podlegają dofinansowaniu,
- skutki finansowe są związane z realizacją przedsięwzięcia,
- koszty organ prowadzący musi sfinansować dodatkowo,
- są formalne wymogi prawidłowego jego rozliczenia.

Dotacja celowa związaną jest ze sferą finansów publicznych i jako taka podlega nakazowi szczególnego rozliczenia, a uchybienia w tym zakresie są podstawą do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Podstawą prawną wnioskowania, realizacji i rozliczenia tego zadania jest komunikat MEiN o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz jego nowelizacja. Ofertę skierowano do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, które na potrzeby realizowanego zadania są „wnioskodawcami” lub „wykonawcami” (w porozumieniu i umowie). Dofinansowanie przedsięwzięcia następuje w formie dotacji celowej udzielanej z budżetu państwa na podstawie umowy zawieranej zgodnie z art. 150 u.f.p. lub w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – porozumienia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top