Prawo21 sierpnia, 2017

Rising Stars Prawnicy liderzy jutra 2017

Celem Konkursu jest wyłonienie młodych prawników (Konkurs adresowany jest do osób, które w dniu 30 września 2017 r. nie ukończyły 35. roku życia) wyróżniających się w pracy zawodowej i postawie życiowej. Zdobywcy tytułu „Rising Stars" powinni odznaczać się kreatywnością, innowacyjnością i umiejętnością wyczuwania nowych rynkowych trendów. Ponadto idealnego kandydata na wschodzącą gwiazdę rynku prawniczego powinno cechować stałe pogłębianie wiedzy poprzez publikacje czy też pracę naukową, pozazawodowe pasje i osiągnięcia oraz czynna działalność pro bono lub społeczna. Uhonorowane zaszczytnym tytułem mogą być nie tylko osoby pracujące w kancelariach prawnych, ale także prawnicy in-house, prawnicy pracujący w jednostkach samorządu terytorialnego, sądach, organizacjach pozarządowych, czy też w samorządach zawodowych.
Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu wraz z uzasadnieniem przygotowanym według kryteriów oceny należy przesłać do 30 września br.

Opis Konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł "Rising Star Prawnika - lidera jutra 2017". Dodatkowo, Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek odbędzie się w trakcie uroczystej Gali, która zaplanowana została na listopad br.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top