Prawo11 października, 2023

Oświata w sądzie - Stanisław Szelewa

Zdarzają się wyroki, których tezy wskazują, że nasza oświata w szczegółach jest trudna do zinterpretowania. Sądy mają problem m.in. w sprawach dotyczących wymiaru czasu pracy nauczycieli czy godzin ponadwymiarowych. W artykule wskazuję kilka przykładów oświatowych zawiłości, na których sędziowie prawie połamali zęby.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Zacznę od sprawy, który była o tyle istotna, że przy uznaniu racji nauczycielek skarżących szkołę polskie państwo mogłoby stać się niewypłacalne, bowiem koszty interpretacji prawa przez II instancję zagroziłyby nie tylko finansom oświatowym.

Oto w miejscowości S. dwie nauczycielki pracowały w szkole, jednocześnie pełniąc funkcje związkowe, co obligowało dyrektora do obniżenia 18-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy o połowę. Przez lata panie oprócz dziewięciu godzin zajęć miały dziewięć godzin ponadwymiarowych, czyli otrzymywały wynagrodzenie za 1,5 etatu, jeśli bez nieobecności wykluczających wypłatę za godziny nadliczbowe przepracowały cały miesiąc. Sytuacja zmieniła się we wrześniu 2000 r., gdy po objęciu funkcji przez nowego dyrektora oraz zmniejszeniu liczby uczniów i oddziałów nauczycielki zostały pozbawione godzin ponadwymiarowych. W poczuciu wielkiej krzywdy wniosły pozew do Sądu Rejonowego, żądając od szkoły m.in. wyrównania za godziny nadliczbowe od września 2000 r.

Wydawało się, że żądanie pań jest absurdalne. Uznanie ich racji tworzyłoby sytuację, w której szkoły nie mogłyby zmniejszać liczby dawanych rok po roku godzin ponadwymiarowych nauczycielom bez konieczności wypłacenia im stosownych rekompensat, co byłoby gigantycznym kosztem dla budżetu samorządów, a w konsekwencji i państwa. Na szczęście Sąd Rejonowy to dostrzegł i oddalił powództwo, uznając, że przydzielenie w roku szkolnym 2000/2001 w porównaniu do poprzednich lat mniejszej liczby godzin nie jest jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy, która wymagałaby zgody właściwego statutowo organu organizacji związkowej, w której pracownik pełni funkcję.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top