Prawo29 listopada, 2021

Ochrona sygnalistów - Katarzyna Abramowicz, Ludmiła Wojtkowiak

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 17 grudnia zmienią się przepisy dotyczące ochrony sygnalistów. W niniejszym komentarzu wyjaśniamy, jakie dodatkowe obowiązki i formalności czekają w związku z tym dyrektorów szkół.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/11

Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 305, s. 17). Zgodnie jej postanowieniami od 17 grudnia sygnaliści będą chronieni przed działaniami odwetowymi we wszystkich krajach członkowskich Unii. W pierwszej kolejności wymogi dyrektywy mają objąć wszystkie podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne sektora prywatnego zatrudniające od 250 pracowników, natomiast do końca 2023 r. podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Kluczowy jest tutaj fakt, że niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników każda osoba, która jest świadkiem nieprawidłowości w miejscu pracy, będzie chroniona prawnie i może dokonać zgłoszenia, korzystając z kanału zewnętrznego, lub ujawnić problem publicznie.

Sygnalistą jest osoba, która w dobrej wierze dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości w swoim środowisku pracy. Może nim zostać każdy pracownik, niezależnie od podstawy zatrudnienia (również osoby samozatrudnione, stażyści i wolontariusze), członkowie struktury korporacyjnej spółki (udziałowcy, akcjonariusze, członkowie organów zarządzających i nadzorczych) oraz pracownicy zewnętrzni (wykonawca, podwykonawca czy dostawca). Ten kontekst rozumiany jest bardzo szeroko i obejmuje też proces rekrutacji, negocjację umowy, a nawet zgłoszenia dokonywane po wygaśnięciu stosunku prawnego.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top