Prawo11 czerwca, 2024

Nowe zasady prac domowych - Bogusława Wojtczak

Niniejszy poradnik przedstawia modyfikację przepisów rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, koncentrując się na zmianach w zakresie prac domowych, a w szczególności na ich praktycznym aspekcie. Prezentuję także przykłady zadań, które można lub których nie można zadawać uczniom klas I–III szkoły podstawowej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/6

W kwietniu weszły w życie regulacje dotyczące ograniczeń w zadawaniu prac domowych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji z 22.03.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 438). Zmodyfikowało ono również zakres zajęć, które od 1 września będą wliczane do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych. (…)

Używany przez prawodawcę termin „praca domowa” nie został zdefiniowany w rozporządzeniu, należy go więc rozumieć w powszechnie przyjętym, potocznym znaczeniu jako zadania i czynności, które nauczyciel zleca uczniowi do samodzielnego wykonania po zakończeniu zajęć w szkole, a uczeń najczęściej wykonuje je w domu. Podobnie w przepisach nie określono, co oznacza termin „praktyczno-techniczne prace domowe”, co może wpływać negatywnie na pracę nauczycieli oraz powodować pewnego rodzaju nieporozumienia z rodzicami uczniów, szczególnie klas I–III.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top