Prawo13 stycznia, 2023

Narzędzia do zadań SPEcjalnych - Katarzyna Polak

Prawie w każdej klasie dostosowujemy sposób nauczania do potrzeb nie tylko uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale też tych, którzy mają trudności w realizacji wymagań podstawy programowej. Jako nauczyciele jesteśmy wyczuleni na potrzeby dzieci zostających z jakiejś przyczyny w tyle, nieradzących sobie standardowo z materiałem. Jak pokazuje praktyka, bardzo często łatwiej przyswajają one i rozumieją wiedzę z pomocą nowoczesnych technologii, które dodatkowo dają im tak potrzebne poczucie sukcesu.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/12

Diagnoza możliwości, potrzeb i oczekiwań jest pierwszym etapem przygody edukacyjnej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nawet mało doświadczony pedagog wie, że dzieci ze SPE mają różne doświadczenia edukacyjne, wsparcie rodziny, warunki domowe, zainteresowania. Dlatego warto widzieć ucznia z całym jego światem i odrębnością, by łatwiej dostosować zestaw metod i narzędzi dających szansę na pełen rozwój. (…)

W przypadku każdego z uczniów ze SPE na proces uczenia się wpływa wiele czynników, więc nauczyciel powinien indywidualizować, a nawet personifikować zadania, materiały, metody bądź sposób komunikacji. Konkrety dostosowań znajdziemy w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej – mobilizują one nauczyciela do przeorganizowania metodyki, stosowania wizualizacji oraz różnorodnych sposobów przekazywania wiedzy, postawienia na usamodzielnienie się ucznia i jego aktywność, a także stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak np. czytnik immersyjny czy rozszerzenia dla dyslektyków.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top