Prawo11 października, 2023

Laptopy dla uczniów i nauczycieli - Monika Sewastianowicz

Uczniowie IV klas szkół podstawowych oraz nauczyciele zostaną doposażeni w laptopy – ci pierwsi dostaną je za darmo, ci drudzy kupią sobie sami za rządowe dofinansowanie w wysokości 2500 zł.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Inwestycje w nowoczesny sprzęt dla szkół to element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego jednym założeń jest przyspieszenie rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Tę koncepcję realizować ma obowiązująca od sierpnia ustawa z 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369) – dalej u.w.r.k.c.. Wpłynęła do Sejmu jako projekt poselski, czyli zwolniony z konsultacji społecznych, a jej celem – jak głosi uzasadnienie – jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Proponowane rozwiązanie zmierza przede wszystkim do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych. Jednocześnie pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, która w obecnym kształcie bazuje na korzystaniu z nowych technologii w procesie nauczania – wskazują autorzy projektu. I dodają, że nauczyciele zyskają narzędzia, które pozwolą im rozwijać kompetencje cyfrowe oraz zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Jednocześnie stworzone zostaną warunki, w których każdy uczeń będzie miał równy dostęp do innowacyjnych sposobów nauczania, bez względu na bariery materialne – podkreślono w uzasadnieniu ustawy (www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3244).

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top