Prawo24 maja, 2022

Kształtowanie tożsamości krajobrazu - Małgorzata Nowak

Lubelski eksperyment edukacji krajobrazowej wymagał od szkolnej społeczności utworzenia ogrodu przyszkolnego i wykorzystywania go w edukacji. W artykule wracam do tej inicjatywy sprzed lat, ponieważ pomysły placówek biorących udział w kuratoryjnym konkursie nadal mogą inspirować. Uczestnicy angażujący się w ekologiczne działania podkreślają efekty wizerunkowe, akcentują sukcesy wychowawcze oraz integrację środowiska.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/5

W latach 2004–2014 pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty organizowano interdyscyplinarny i międzyszkolny konkurs „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”, którego priorytetem było wspólne działanie i efekt zagospodarowania terenu szkolnego. Nie wymagano indywidualnego mistrzostwa wiedzy i rywalizacji. Zamysłem organizatorów było powiązanie dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły z działalnością środowiska lokalnego poprzez współuczestniczenie w krzewieniu zrównoważonego rozwoju i podtrzymywania miejscowej tradycji, wpisanej w dziedzictwo narodowe (Michalczyk, 2004, s. 14). Konkursowe zadanie polegało na wykonaniu projektu ogrodu przyszkolnego oraz jego realizacji. Takie wyzwanie zakładało pobudzenie kreatywności, aktywności, współpracy członków szkolnej i lokalnej społeczności, a także szerzenie postawy refleksyjności wobec konsekwencji działalności człowieka w środowisku (tamże, s. 17–18).

W sumie odbyło się 11 edycji konkursu – mówi Marek Wieczerzak, specjalista ds. informacji i promocji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, instytucji, która była stroną finansującą przedsięwzięcie (a oprócz 2011 r. również fundatorem nagród) oraz udzielającą wsparcia merytorycznego.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top