Prawo17 maja, 2024

Kryteria doboru do zwolnienia - Agata Piszko

Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów bądź modyfikacja planu nauczania uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć niejednokrotnie wymuszają konieczność wytypowania konkretnej osoby do zwolnienia. Takie wyznaczenie nie może mieć jednak charakteru przypadkowego, musi być dokonane według sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/5

Pracodawca obowiązany jest stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy (art. 94 pkt 9 k.p.). W tym celu dyrektor przedszkola/szkoły powinien dokonać rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem według kryteriów doboru do zwolnienia, aczkolwiek nie jest to obowiązek wyznaczony wprost przepisami prawa. Konieczność opracowania kryteriów wynika jednak z ugruntowanego stanowiska prezentowanego przez Sąd Najwyższy, jak również z nałożonego na dyrektora jako pracodawcy obowiązku stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.

Ilustracja wyroków ukształtowanych przez judykaturę stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu kryteriów w danym przedszkolu/szkole. Wsparciem w tym zakresie może być procedura (zob. tabela) opracowana przeze mnie z uwzględnieniem aktualnej linii orzeczniczej prezentowanej przez sądy. Nie ma ona charakteru wiążącego, a podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia określonych kryteriów należy do zadań dyrektora.

Nie można w sposób zdecydowany określić, któremu z kryteriów trzeba nadać najwyższą wartość. W każdym przypadku zastosowane kryteria będą podlegać indywidualnej ocenie sądu. Dlatego podjęcie ostatecznej decyzji o wytypowaniu danego nauczyciela do zwolnienia powinno być oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top