Prawo13 stycznia, 2023

Jaka powinna być dobra szkoła? - Małgorzata Pomianowska

W dyskusjach o edukacji nie sposób pominąć tematu szkoły. Jesteśmy z nią związani przez wiele lat życia jako uczniowie, potem rodzice, czasami też nauczyciele lub stali współpracownicy. Chcemy, aby była najlepsza, a uczniowie czuli dumę, że do niej przynależą. Jaka powinna być dobra szkoła i co robić, żeby taką się sta(wa)ła?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/12

Na temat tego, jaka powinna być dobra szkoła powstaje mnóstwo publikacji i filmów, kwestii tej poświęcamy debaty i prace naukowe, prowadzone są też rozliczne badania. Jak funkcjonuje taka placówka w praktyce, jakie ma założenia, jakie działania są w niej podejmowane? Co najbardziej przeszkadza w jej tworzeniu? Co różni dobrą szkołę od złej? Od kogo zależy jaka jest? Czy dobra szkoła to ta, która znajduje się na szczytach rankingów? Czy istnieje przepis, jedna recepta na dobrą szkołę?

Część odpowiedzi wydaje się uniwersalna i niezależna od kontekstu środowiskowego, historycznego, geopolitycznego i kulturowego. Zazwyczaj główne założenia decydujące o tym, że jakaś placówka jest dobra, bywają trwałe i niezmienne, jednak właściwy charakter i klimat nadają ludzie je realizujący oraz świadomie wprowadzane zasady i konkretne rozwiązania, które czynią szkołę organizacją uczącą się, otwartą na świat i zmiany w nim zachodzące.

Poprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą – nauczycieli, dyrektorów szkół, profesorów wydziałów pedagogicznych wyższych uczelni, pracowników organizacji pozarządowych i biznesowych, rodziców – by opisali, jak z ich perspektywy rysuje się obraz dobrej szkoły i jakie są konkretne przejawy jej funkcjonowania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich stanowiskiem, bo spojrzenie z tak różnych perspektyw może stanowić doskonały impuls do podjęcia działań mających na celu tworzenie jeszcze lepszej edukacji.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top