Prawo02 grudnia, 2022

Etyka lidera - Joanna Madalińska-Michalak

Triumfy i porażki liderów niosą ze sobą większe znaczenie niż te dotyczące większości innych osób. W przywództwie postrzegamy moralność i niemoralność liderów w sposób zwielokrotniony. Stąd też badanie nad etyką, w którym analizuje się ich wartości, walory sprzyjające podejmowaniu moralnie dobrych decyzji i czynieniu dobra oraz działania budujące zdrową organizację.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

Rozumienie etyki i przywództwa, szukanie powiązań między tymi obszarami coraz silniej przyciągają uwagę teoretyków zajmujących się badaniami nad sprawnym kierowaniem organizacjami oraz praktyków, dla których waga relacji w pracy, zależności między działaniem a zachowaniami ludzi, osiąganie celów czy harmonizowanie praktyk zapewniających skuteczne wprowadzanie zmian są nie do przecenienia.
Współczesna, złożona i zmienna rzeczywistość społeczno-polityczna, ekonomiczna i kulturowa wraz ze składnikami ją konstytuującymi powoduje, że elementarne kwestie dotyczące lidera oraz jego roli i miejsca w edukacji zyskują na znaczeniu, a jednocześnie wymagają nowego odczytania i osadzenia na tle dotychczas już wypracowanego dorobku w tym zakresie. Przebiegający na naszych oczach dynamiczny rozwój świata stawiający szkołę wobec wielu nowych wyzwań sprawia, iż zagadnienia oscylujące wokół etycznych aspektów pracy lidera coraz częściej stają się przedmiotem badań.
Analiza publikacji podejmujących problematykę etyki i przywództwa edukacyjnego odsłania rozległość realizowanych tematów badawczych. W pracach pedagogicznych prowadzi się dociekania dotyczące kwestii moralności liderów (moralne zachowania) i jej uwarunkowań, powinności oraz obowiązków zawodowych dyrektorów szkół i nauczycieli będących liderami, sposobów realizowania przez nich zadań i czynności zawodowych, czy też norm, zasad lub wzorów osobowych. W ramach niniejszej lekcji skupię się na takich kwestiach jak:
- rozumienie terminu „przywództwo edukacyjne”,
- etyka a przywództwo edukacyjne,
- wartości fundamentem dobrego społeczeństwa i dobrej szkoły,
- wartości lidera oraz stawanie się etycznym przywódcą.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top