Prawo18 sierpnia, 2023

Etyczne wytyczne korzystania z AI - Danuta Elsner

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji stawia wobec nowych wyzwań etycznych. Tymczasem w debacie publicznej dotyczącej edukacji rzadko są podejmowane. Celem artykułu jest zwrócenie na nie uwagi.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/8

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego filozof Jan Hartman wskazuje, że żyjemy w czasach wielkich zmian cywilizacyjnych: Istotą tych przemian jest – z moralnego punktu widzenia – poszerzenie przestrzeni moralnej o istoty pozaludzkie (Warszawa 2022, s. 297). Co gorsza, nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć, jak funkcjonują, a zdawkowe informacje pojawiające się w internecie i mass mediach na temat sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) czy przypadkowe rozmowy z botami stawiają wobec pytania: jak się zachować w nowej sytuacji?

Kto próbował korzystać z ChatGPT, ma zapewne mieszane uczucia. System potrafi kłamać jak najęty, nawet jeśli zwraca mu się uwagę na fałszywe odpowiedzi (Bendyk, 2023). Pomimo to szybko się rozwija i uczy, a nowa wersja ChatGPT-4 potrafi nawet z powodzeniem zdawać egzaminy oceniane przez ludzi jako trudne. A przecież to nie jedyny program komputerowy AI, są też graficzne, muzyczne itp.

Mając na względzie nową sytuację, z którą muszą mierzyć się szkoły, Generalny Dyrektoriat Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej w ubiegłym roku opublikował Wytyczne etyczne dla nauczycieli dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji i danych w nauczaniu i uczeniu się (Luksemburg 2022). Zostały opracowane przez grupę ekspertów, w której znaleźli się także Polacy.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top