Prawo20 kwietnia, 2021

Edukacja klimatyczna

Adaptacji do zmian klimatycznych służy zmiana postaw i zachowań poprzez m.in. edukację klimatyczną. Wymaga ona jednak od nauczycieli zarówno aktualnej wiedzy, jak i posługiwania się właściwymi metodami dydaktycznymi.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/4

Chociaż temat zmian klimatycznych jest już znany od jakiegoś czasu, to jednak w naukach pedagogicznych nie ukształtował się jeszcze żaden spójny zestaw technik, narzędzi i strategii nauczania o klimacie. Można wskazać pięć głównych obszarów, które powinny stanowić konstrukcję strategii edukacji klimatycznej:

1. Pogoda, klimat i zmiany klimatyczne.

2. System klimatyczny Ziemi.

3. Bilans energetyczny Ziemi i efekt cieplarniany.

4. Zużycie energii i emisja tlenków węgla.

5. Debata na temat klimatu.

Edukację klimatyczną warto rozpocząć od wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć:

- pogoda – krótkookresowe zjawisko mierzone w godzinach, dniach i tygodniach, zmienia się z dnia na dzień;

- klimat – uśrednienie zmian pogody w okresie co najmniej 30 lat lub dłuższym;

- globalne ocieplenie – dotyczy średniego wzrostu temperatur na Ziemi;

- zmiany klimatyczne – statystycznie istotna zmiana zjawisk klimatycznych spowodowana aktywnością człowieka; jej efektem jest m.in. globalne ocieplenie.

Jednym z wyzwań związanych z edukacją klimatyczną jest niemożność bezpośredniego doświadczenia przez uczniów zmian klimatycznych. W czasie lekcji są w stanie zmierzyć temperaturę czy obserwować ekstremalne zjawiska pogodowe, ale nie będą one reprezentatywne dla zmian klimatu. Warto natomiast dokonywać porównań pomiędzy danymi:

- statystycznymi dotyczącymi klimatu a

- aktualnie odnotowywanymi dotyczącymi pogody.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top