Prawo18 listopada, 2020

Edukacja globalna

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, jak zależni – w skali globalnej i lokalnej – jesteśmy od siebie. Jaka jest waga współpracy, solidarności i empatii. Tych wartości i postaw uczy edukacja globalna. Podejmujemy w niej próbę zrozumienia światowych współzależności, znalezienia własnego miejsca w „globalnej wiosce” oraz kształtowania nowych umiejętności, kompetencji, wartości. Włączenie zagadnień edukacji globalnej do zajęć szkolnych nie musi oznaczać większej pracy dla nauczycieli, za to może sprawić, że staną się one bardziej angażujące, ciekawe i aktualne.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/11

Dlaczego niektóre banany w sklepie są droższe niż inne? O czym mówią politycy w swoich programach wyborczych? Dlaczego mój kolega wyjechał z rodziną do Niemiec, a obok mnie wprowadzili się nowi rosyjskojęzyczni sąsiedzi? Dlaczego na ulicach mojego miasta protestują ludzie z kolorowymi flagami? Co to znaczy zero waste? Dlaczego ciągle w mediach mowa o uchodźcach i co mam o nich myśleć? W natłoku (często sprzecznych) danych i wypowiedzi ekspertów, szumie informacyjnym, który dobiega nas z każdej strony, i szaleńczym tempie zmian gubi się niejeden dorosły. Te przekazy, rozmowy, problemy docierają też do młodzieży. Nasi uczniowie zastanawiają się nad znaczeniem wydarzeń, interesują doniesieniami mediów, chcą wiedzieć, jak funkcjonuje świat.
W misji kształtowania społeczeństwa świadomego globalnych wyzwań i gotowego na nie odpowiadać nieoceniona jest rola szkoły. Uwzględnia ją jeden z najważniejszych dokumentów tego wieku: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjęty 25.09.2015 r. w formie rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf).
Cel 4 Agendy brzmi: Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój (www.un.org.pl/cel4). Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają spójnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań i przyczynić się do osiągnięcia Celów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top