Prawo01 sierpnia, 2019

Dyrektor Szkoły 8/2019

Sierpniowy numer „Dyrektora Szkoły” tradycyjnie poświęcamy przede wszystkim zagadnieniom prawnym i zarządczym. Michał Łyszczarz przygotował zestaw obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym z podziałem na zadania i odwołaniem do odpowiednich przepisów, Bogusława Wojtczak omawia podstawy programowe i ramowe plany nauczania do szkół zawodowych, Monika Sewastianowicz analizuje regulacje prawne obowiązujące od września oraz te dotyczące wolności wyznania, zaś Joanna Wrona przybliża kwestie związane z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami, a także zatrudnianiem nauczycieli wspomagających. Natomiast w Materiałach dla nauczycieli znajdą Państwo ważne informacje na temat bezpieczeństwa uczniów, w tym m.in. zadania szkoły w obliczu różnych zagrożeń oraz przykładową procedurę postępowania.

Początek roku szkolnego skłania do przemyśleń, poszukiwań, zachęca do zmian przeciwdziałających rutynie i wypaleniu zawodowemu. Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mają na celu przede wszystkim poprawę jakości pracy szkoły, ale są również tym, co czyni zawód nauczyciela ciekawszym i bardziej satysfakcjonującym. Warto więc sprawdzić, na jakie aspekty innowacyjnej działalności należy zwrócić szczególną uwagę i w jaki sposób tworzyć dogodne warunki do projektowania i wdrażania zmian. Piszemy o tym w sierpniowym Niezbędniku. Prezentujemy również przykłady innowacji, które mogą być dla Państwa ciekawą inspiracją.
Koniec wakacji to dobry czas, by przyjrzeć się potrzebom nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Częstym problemem jest pogodzenie ich potrzeb indywidualnych z potrzebami szkoły jako instytucji. Odpowiedzi na pytanie, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić, udziela dr Danuta Elsner.

Spis treści DS.8.2019

Co w prawie piszczy
Vademecum dyrektora szkoły Michał Łyszczarz
Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym Bogusława Wojtczak
Miejsce religii w życiu szkoły Monika Sewastianowicz
Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych Joanna Wrona
Nauczyciel wspomagający Joanna Wrona

Barwy zarządzania
Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli Danuta Elsner
Materiały dla nauczycieli
Bezpieczeństwo w szkole
Zapobieganie zagrożeniu
Procedura bezpieczeństwa

Polityka edukacyjna
Problemy podwójnej rekrutacji Cezary Hurysz
Wrześniowe zmiany w prawie Monika Sewastianowicz

Niezbędnik Dyrektora – Innowacje pedagogiczne
Prawne ramy innowacji Monika Sewastianowicz
Klimat społeczny sprzyjający innowacyjności Jacek Królikowski
Przygotowanie działania innowacyjnego Danuta Elsner
Przykłady szkolnych innowacji Małgorzata Nowak

Nowe technologie
Czas na innowacje Andrzej Pieńkowski

Pracownia pedagogiczna
Edukacja filmowa Robert Pruszczyński

Inspiracje Dyrektora
Profilaktyka przede wszystkim
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Ewa Szczerba
Edukacja na wakacje
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
CV to za mało

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji

Wielka gra Aleksander Pawlicki

Aktualności
Laureaci konkursu w Brukseli
Kierunki polityki oświatowej
Pełnomocnik od roli wychowawczej
Elektroniczna księga uczniów
BAS: można wypłacić pensje za strajk
Zabraknie nauczycieli?
Skala ocen nadal czterostopniowa
NIK: gminy nie dopełniły obowiązku
„Dobry start” dla dorosłych
MEN: nie ma problemu prac domowych
Stop fast foodom na wycieczkach

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top