Prawo04 marca, 2020

Dyrektor Szkoły 3/2020

Dyrektorzy odgrywają różne role społeczne i zawodowe, nie zawsze w związku z pełnioną funkcją zarządczą. Są nie tylko pracodawcami, kierownikami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, lecz także uczestnikami życia środowiska lokalnego i edukacyjnego.
Czy łączenie różnych ról pomaga, czy przeszkadza w pracy szkoły? Jak pracownicy, uczniowie, rodzice odbierają takie zaangażowanie w działania pozaszkolne? W jaki sposób reagują na nieobecność dyrektora? Czy podejmowanie dodatkowych zadań wpływa pozytywnie na rozwój kierowanej przez niego szkoły, organizację i efekty jej funkcjonowania? To kwestie, nad którymi dyrektorzy zastanawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy przychodzi kryzys, czują się przeciążeni obowiązkami, pojawiają się kłopoty zdrowotne, coś się nie udaje, inni zaczynają mieć pretensje.

Zapytaliśmy dyrektorów o ich opinię w tej sprawie. W reportażu przygotowanym przez Włodzimierza Kaletę opowiadają, co im daje aktywność pozaszkolna, jak wpływa na wymagania stawiane dyrektorom oraz jak odnajdują właściwe proporcje między swoją działalnością w szkole i poza nią.
Przeciążenie obowiązkami to problem, który dotyka również naszych uczniów, czego jednym z powodów może być brak jednolitej strategii dotyczącej prac domowych. Temat ten wielokrotnie gościł na łamach „Dyrektora Szkoły”. Wracamy do niego za sprawą akcji #zadaNIEdomowe – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz edukacyjnych organizacji pozarządowych, m.in. ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji. Przygotowany przez nich poradnik zawiera wskazówki pomagające stworzyć szkolne reguły dotyczące zadawania lekcji. W marcowym Niezbędniku przedstawiamy założenia tego pomysłu i poddajemy analizie proponowane rozwiązania. Przytaczamy również opinie i komentarze dyrektorów na ten temat, prezentujemy przykłady dobrej praktyki oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mamy nadzieję, że lektura tych artykułów będzie dla Państwa inspiracją i zachętą do wypracowania spójnych ustaleń na poziomie szkoły.

Spis treści DS.3.2020

Co w prawie piszczy
Zasady rekrutacji do szkół Joanna Lesińska
Tworzenie arkusza organizacji Monika Sewastianowicz
Równe traktowanie w pracy Barbara Tomaszewska
Nagrywanie rozmów przez dyrektora Przemysław Gogojewicz
Pytania do eksperta

Pracownia pedagogiczna
Uczeń ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym Andrzej Michalik
Materiały dla nauczycieli
Uleganie mitom w edukacji
Pytania o dowody
Popularne mity

Polityka edukacyjna
Znaczenie edukacji prawnej Bogdan Bugdalski

Praktyczna Akademia Zarządzania
Obliczanie subwencji Stanisław Szelewa

Niezbędnik Dyrektora – Zadania domowe
Rozmawiajmy o pracach domowych – rozmowa z Anną Tomkiewicz Anna Satel
Szkolne pomysły na zadawanie lekcji Małgorzata Nowak
Zadania domowe warto różnicować – rozmowa z Wiolettą Krzyżanowską Danuta Elsner

Nowe technologie
E-uzależnienia behawioralne Anna Puścińska

Barwy zarządzania
Dyrektor aktywny społecznie Włodzimierz Kaleta

Super Dyrektor Szkoły
Wsparcie jest siłą Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Internet zmysłów
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Barry Zuckerman
Technologie szkodzą mowie
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
6 mitów o informacji zwrotnej
Certyfikat z hobby

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O kontrakcie z uczniem Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji

Edukacja w wolności Jarosław Kordziński

Aktualności
Potrzebne zawody
NIK zbada zabezpieczenia szkół
Kłopotliwe dobro dziecka
Łacina w liceum do wyboru
Projekt „Granie na ekranie”
Geoinformacja w nauce geografii
Nagroda od kuratora
Kryteria rekrutacji bez szczepienia
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
Poradnik o aranżacji przestrzeni
Wiosną Stypendia Rosną
Złoto na zimowych igrzyskach
Prawo rodzica do zwolnienia dziecka z zajęć

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top