Prawo29 listopada, 2021

Zmiany w statusie nauczyciela - Bogdan Bugdalski

Poznaliśmy szczegóły ministerialnej propozycji zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty. Ponieważ niewiele różni się ona od założeń przedstawionych przed wakacjami (o czym pisałem w sierpniowym wydaniu „Dyrektora Szkoły”), związkowcy znów wyrazili sprzeciw. Wydaje się jednak, że resort edukacji zdania już nie zmieni.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/11

Tych, którzy uwierzyli w zapewnienia ministra edukacji Przemysława Czarnka, że uzależni pensje nauczycielskie od średniej krajowej, przejmie nauczycieli na garnuszek państwa, a co najważniejsze – doprowadzi do znacznego wzrostu wynagrodzeń, i to już niebawem, niemile zaskoczył fakt, iż zmiany będą miały charakter czysto kosmetyczny. Zgodnie z założeniami resortu przedstawionymi na posiedzeniu zespołu trójstronnego:
a) średnie wynagrodzenie nauczycieli zostanie zastąpione wynagrodzeniem przeciętnym; nie ma takiego terminu w Karcie Nauczyciela, co ciekawe, nie zawiera go nawet przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokument; na podstawie rozmów ze związkowcami udało mi się ustalić, że jest to wynagrodzenie średnie pomniejszone o dodatek uzupełniający (wyrównawczy), który zostanie zlikwidowany; tym samym tzw. czternastka nie będzie już części nauczycielom wypłacana;
b) wysokość owego przeciętnego wynagrodzenia będzie ustalana corocznie w oparciu o kwotę bazową dla nauczycieli ogłaszaną w ustawie budżetowej i będzie wynosiła dla nauczyciela:
- nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 140% kwoty bazowej,
- mianowanego – 181%,
- dyplomowanego – 223%.

Wraz z wynagrodzeniem przeciętnym ustalane mają być minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego jako procent tego przeciętnego. Zatem nie będą już wynikały z rozporządzenia ministra edukacji, tylko wprost z ustawy – każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatyczny wzrost stawek minimalnych.
Według wyliczeń MEiN od 1.09.2022 r., kiedy to zmiany mają wejść w życie, wynagrodzenie przeciętne wyniesie:
- 4950 zł dla nauczyciela nieposiadającego stopnia oraz kontraktowego,
- 6400 zł dla nauczyciela mianowanego,
- 7890 zł dla dyplomowanego,
zaś stawki minimalne (wynagrodzenie zasadnicze) odpowiednio: 4010 zł, 4540 zł i 5130 zł.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top