Prawo17 stycznia, 2020

Doceniaj albo zgiń!

Niech cię nie zwiodą informacje o spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz doniesienia o zwalnianych pracownikach z firm, które nie wytrzymają podwyżki płacy minimalnej. Przed rynkiem pracy demograficzne tsunami. Przez następne pięć lat będzie brakować co najmniej miliona pracowników. Zatrzymanie dobrych ludzi, których masz w firmie to sprawa z grupy „być albo nie być”. Już dziś znacząca część bankructw wynika z niemożliwości wywiązania się z kontraktów związanym z brakiem ludzi.

Jeśli nie zbudujesz więzi ludzi z organizacją a menedżerowie ze swoimi pracownikami zdrowych bardziej osobistych relacji będzie bardzo trudno ich zatrzymać. Głównymi powodami odejść jest poczucie niedoceniania, słaba relacja lub konflikty z przełożonymi. Styl zarządzania jest dziś kluczowy: motywujący, uwzględniający dobre relacje, doceniający.

Co to znaczy doceniać? To dosłownie dodawać coś do ceny, w naszym przypadku wynagrodzenia. Nie chodzi jednak tylko o wymiar finansowy a o osobiste uznanie pracy i zasług drugiej osoby jako wartościowe. Takim uznaniem jest okazywanie wdzięczności. Mówienie dziękuję oznacza „widzę Twój wkład”, a także przenosi relację na płaszczyznę bardziej relacyjną niż transakcyjną, jak to ma miejsce w przypadku podejścia „ja wymagam i płacę, więc jesteśmy kwita”.

Pracodawcy skupieni w Business Centre Club szukają sposobów na docenianie, które wykracza poza możliwości pojedynczej organizacji. Nasi pracownicy mają swój wkład w rozwój gospodarki, branży, relacje na rynku oraz relacje społeczne. Chcemy im dziękować za to, równocześnie promując postawy pożądane w biznesie. W tym roku rozpoczęty został nabór do trzeciej edycji Konkursu Pracownik Roku pod hasłem „Docenić moc doświadczeń”. Każdy pracodawca może publicznie podziękować swoim pracownikom, wypromować postawy oraz zawody, wzmocnić swój wizerunek pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz oraz wzmocnić relacje z osobami, które zgłosił do Konkursu. Konkurs odnotował czterokrotny wzrost zgłoszeń od pierwszej edycji. To pokazuje jak bardzo pracodawcy potrzebują nowych form doceniania z grupy niefinansowych. Kampanię społeczną „Docenić moc doświadczeń” objęła Rada Dialogu Społecznego. Wspierają go również media: Radiowa Trójka, Wiadomości HandloweWiadomości Kosmetyczne, Infor, Wolters Kluwer, Personel i Zarządzanie, Personel Plus.

Więcej o Konkursie na stronie: www.pracownikroku.org

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top