Prawo09 sierpnia, 2020

Bestsellery lipca 2020 w księgarni profinfo.pl

1. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.
Autor: Henryk Pietrzkowski.
Rok wydania: 2020.
Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego.

Fragment publikacji (.pdf)

2. Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku.
Autor: Redakcja naukowa: Aleksandra Partyk.
Rok wydania: 2020.
W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej.

Fragment publikacji (.pdf)

3. Seria z Paragrafem - PAKIET - Prawo cywilne i karne. Zbiory przepisów.
Rok wydania: 2020.
Stan prawny: 25 czerwca 2020 r.

4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2020.
58. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego.

Fragment publikacji (.pdf)

5. MERITUM Prawo spółek. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2019.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Fragment publikacji (.pdf)

6. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2019.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

Fragment publikacji (.pdf)

7. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
Książka przedstawia kompleksową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze, ze szczególnym naciskiem na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści.

8. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2020.
53. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego.

Fragment publikacji (.pdf)

9. MERITUM Prawo pracy 2020.
Autor: Redakcja naukowa: Kazimierz Jaśkowski.
Rok wydania: 2020.
17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

Fragment publikacji (.pdf)

10. Apelacja w postępowaniu cywilnym.
Autor: Tadeusz Ereciński.
Rok wydania: 2020.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 i 2020 r. Z uwagi na to, że apelacja to najczęstszy temat egzaminu z prawa cywilnego, jest to książka niezbędna w przygotowaniu do egzaminu zawodowego radców prawnych i adwokatów.

Fragment publikacji (.pdf)
Apelacja w postępowaniu cywilnym
Apelacja w postępowaniu cywilnym

Tadeusz Ereciński

  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top