Prawo07 maja, 2020

Bestsellery kwietnia 2020 w księgarni profinfo.pl

1. Apelacja w postępowaniu cywilnym.
Autor: Tadeusz Ereciński.
Rok wydania: 2020.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 i 2020 r. Z uwagi na to, że apelacja to najczęstszy temat egzaminu z prawa cywilnego, jest to książka niezbędna w przygotowaniu do egzaminu zawodowego radców prawnych i adwokatów. 

Fragment publikacji (.pdf

2. MERITUM Ochrona danych osobowych.
Autor: Redakcja naukowa: Dominik Lubasz.
Rok wydania: 2020.
Publikacja stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej. 

Fragment publikacji (.pdf

3. Upadłość konsumencka.
Autor: Aleksandra Machowska.
Rok wydania: 2020.
Poradnik prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w dokonanych zmianach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania. 

Fragment publikacji (.pdf

4. Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum.
Autor: Redakcja naukowa: Grzegorz Jędrejek.
Rok wydania: 2020.
Publikację wyróżnia nowatorskie podejście do sposobu prezentacji materiału. Schemat opracowania został pomyślany tak, aby czytelnik mógł poruszać się po nim intuicyjnie, najpierw zdobywając wiedzę, a następnie mając od razu możliwość jej weryfikacji. 

Fragment publikacji (.pdf

5. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim.
Autor: Rafał Adamus.
Rok wydania: 2020.
W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono jakie znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa o niewypłacalności ma tzw. moralność płatnicza dłużnika. 

Fragment publikacji (.pdf

6. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2020.
52. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf

7. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami.
Autor: Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska.
Rok wydania: 2020.
Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf

8. Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami.
Autor: Wojciech Gonet .
Rok wydania: 2019.
Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. 

Fragment publikacji (.pdf

9. Prawo upadłościowe. Komentarz.
Autor: Paweł Janda.
Rok wydania: 2020.
Publikacja szeroko przedstawia instytucje tzw. „nowej szansy” przewidziane dla postępowań upadłościowych toczących się wobec osób fizycznych, również przedsiębiorców, pozwalające na zapewnienie im warunków mieszkaniowych, pozostawienie środków finansowych niezbędnych do przeżycia czy wreszcie możliwość oddłużenia. 

Fragment publikacji (.pdf)

Prawo upadłościowe. Komentarz
Paweł Janda
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

10. Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne.
Autor: Jarosław Zagrodnik.
Rok wydania: 2020.
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. 

Fragment publikacji (.pdf)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top