Prawo03 stycznia, 2017

Bestsellery grudnia 2016 w księgarni profinfo.pl

1 Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
47. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

3. Kalendarz Prawniczy 2017, szary (format A5).
Rok wydania: 2016.
Praktyczny terminarz dla każdego prawnika. 

4. Kalendarz księgowo-kadrowy 2017.
Rok wydania: 2016.
Praktyczny i elegancki kalendarz. 

Fragment publikacji (.pdf)

5. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych [Przedsprzedaż].
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

6. Kodeks postępowania administracyjnego. Teksty ustaw + schematy.
Autorzy: Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Fragment publikacji (.pdf)

7. Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz.
Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów. 

Fragment publikacji (.pdf)

8. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach.
Autorzy: Marcin Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Krzysztof Sobieralski.
Rok wydania: 2014.
W opracowaniu tym przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Przyjęta konwencja prezentacji materiału w formie pytań i odpowiedzi umożliwia usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie i efektywne przyswojenie obszernego materiału z tego zakresu. 

Fragment publikacji (.pdf)

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
27. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach

Marcin Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Krzysztof Sobieralski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 10. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015.
Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian.
Rok wydania: 2015.
Autorka opisuje nowe uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe, spłacanie długów spadkowych oraz komentuje zmienione przepisy ujmując je całościowo. O unikatowości opracowania stanowi przejrzystość i zwięzłość wywodów. 

Fragment publikacji (.pdf)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top